Složení představenstva a dozorčí rady

 

Ing. Rostislav Díža, MBA

Narozen: 1973
Generální ředitel a předseda představenstva

generální ředitel od 1. 7. 2023
předseda představenstva od 1. 7. 2023

 

 

Vystudoval VŠB – Technickou univerzitu v Ostravě. Titul MBA získal na Nottingam Trent University. Ve Skupině ČEZ působí od roku 1997. Podílel se na vytváření strategie obchodu po převzetí distribučních společností a jako člen týmu Vize 2008 byl odpovědný za založení ČEZ Prodej. Své zkušenosti následně uplatnil v Bulharsku, kde byl zakladatelem a ředitelem prodejní společnosti ČEZ Electro Bulgaria. Ve své kariéře pokračoval v Polsku, kde se přesunul do výroby a pracoval na optimalizaci polských elektráren jako člen představenstva ČEZ Nowa Skawina. K prodejům se vrátil v Turecku, kde byl ředitelem prodejní společnosti SEPAS. Po návratu do České republiky se věnoval řízení zahraničního rozvoje prodejních společností v Rumunsku, Polsku a Bulharsku. Od 1. 7. 2021 je generálním ředitelem společnosti ČEZ Energetické služby a od 1. 7. 2023 také generálním ředitelem společnosti ČEZ Teplárenská.

Ing. Šárka Vinklerová

Narozena: 1968

Místopředsedkyně představenstva od 1. 6. 2022

 

Je absolventkou VŠB Ostrava, fakulty hutnictví a materiálového inženýrství. Odborné a manažerské znalosti získala zejména ve společnosti První energetická, a.s. a Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL. V rámci tohoto působení byla rovněž členkou burzovního výboru PXE. V letech 2016–2019 byla členkou dozorčí rady ČEZ, a. s. a od března 2020 do června 2021 jednatelkou a generální ředitelkou společnosti ČEZ Slovensko.

Ing. Pavlína Rezková, MBA

Narozena: 1972

Členka představenstva od 1. 6. 2024

 

Je absolventkou VŠE v Praze, fakulty podnikohospodářské, obor Podniková ekonomika. Titul MBA získala na Prague International Business School. Jako ředitelka úseku Finance a správa ve společnosti ČEZ Distribuční služby řídila v minulosti velké transformační projekty, například fúzi společnosti s ČEZ Distribucí v roce 2017. Zastřešovala i další rozsáhlé projekty, zejména v oblasti smart technologií a servisních činností. Od roku 2018 působí ve skupině ČEZ ESCO. Zastávala pozici finanční ředitelky v několika jejích dceřiných společnostech. V letech 2019 - 2024 byla členkou představenstva a finanční ředitelkou společnosti ENESA z rodiny ČEZ ESCO.

Ing. Radim Seidler, MBA

Narozen: 1986

Člen představenstva od 1. 9. 2023

 

Vystudoval fakultu stavební Technické univerzity v Ostravě a je autorizovaným inženýrem. Do ČEZ Teplárenské přichází z pozice ředitele výstavba průmyslové energetiky ČEZ Energetických služeb. Za osm let působení v této společnosti má za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů, například dekarbonizaci lokality Ostrava Vítkovice nebo výstavby plynových kotelen a energetických zdrojů. Zkušenosti z projekční a inženýrské činnosti, z oblasti výstavby energetických zdrojů, ekologizace klasické energetiky, statiky a dynamiky staveb a technologických zařízení získal také během svého působení ve společnostech Ivitas a Allcons Industry.

Složení dozorčí rady společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

Mgr. Kamil Čermák

předseda

  • ve funkci od 2. 7. 2021

Ing. Přemysl Skočdopol

místopředseda

  • ve funkci od 2. 4. 2015

Ing. Martin Hrubý, MBA

člen

  • ve funkci od 1. 7. 2022

Ing. Tomáš Kadlec

člen

  • ve funkci od 1. 7. 2021

Ing. Andrea Rottenbornová

člen

  • ve funkci od 1. 9. 2017

Radoslav Růžička

člen zvolený zaměstnanci

  • ve funkci od 2. 11. 2012

Petr Sůva

člen zvolený zaměstnanci

  • ve funkci od 9. 11. 2007