Složení představenstva a dozorčí rady

Ing. Petr Hodek, MBA

Narozen: 1968
Předseda představenstva a generální ředitel

předseda představenstva od 1. 9. 2015
generální ředitel od 1. 9. 2015


 

Je absolventem ČVUT Praha, fakulty strojní (obor tepelné a jaderné stroje a zařízení). Titul MBA získal na Prague International Business School při Vysoké škole ekonomické  v Praze zaštítěné Manchester Metropolitan University. Manažerské dovednosti získal zejména ve funkcích ředitele Elektrárny Hodonín v ČEZ, a. s., ředitele správy společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o., a obchodního ředitele ČEZ Teplárenská, a.s.

 

Ing. Radim Sobotík, MBA

Narozen: 1970
Místopředseda představenstva a obchodní ředitel

místopředseda představenstva od 23. 8. 2016
obchodní ředitel od 1. 9. 2015

 

Je absolventem VŠB, fakulta strojní, Ostrava. Titul MBA získal na VŠB - TU Ostrava, Institut doktorských studií a MBA zaštítěné Liverpool John Moores University, Faculty of Business and Law. Odborné znalosti a manažerské dovednosti získal zejména ve společnosti ČEZ, a. s., mimo jiné na pozici vedoucího odboru řízení provozu a péče o zařízení v Teplárně Vítkovice v Ostravě.

 

Ing. Oleg Hanzal

Narozen: 1975
člen představenstva a finanční ředitel

člen představenstva od 13. 8. 2016
finanční ředitel od 13. 8. 2016

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty informatiky a statistiky (obory kvantitativní metody v ekonomice a podniková ekonomika). Ing. Oleg Hanzal je zkušený manažer a odborník v oblasti ekonomického a finančního řízení, controllingu a řízení rizik. Před příchodem do Skupiny ČEZ zastával funkci finančního ředitele a ředitele controllingu ve významných tuzemských strojírenských firmách. V roce 2009 nastoupil do ČEZ, a. s., na pozici expert controllingu a od roku 2011 působil jako manažer útvaru controlling Skupiny ČEZ.

 

Ing. Pavel Šušák

Narozen: 1959
Technický ředitel

od 1. 1. 2009

Je absolventem VÚT Brno, fakulty elektrotechnické a doplňkové studium tepelných zařízení na fakultě strojní. Manažerské dovednosti a odborné znalosti získal zejména ve funkci ředitele Elektrárny Tisová a na pozici projektového manažera divize výroba ČEZ, a. s.

 

Složení dozorčí rady společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

Ing. Ladislav Štěpánek

předseda

  • ve funkci od 2. 4. 2015

Ing. Přemysl Skočdopol

místopředseda

  • ve funkci od 2. 4. 2015

Mgr. Kamil Čermák

člen

  • ve funkci od 1. 7. 2016

Ing. Andrea Rottenbornová

člen

  • ve funkci od 1. 9. 2017

Radoslav Růžička

člen zvolený zaměstnanci

  • ve funkci od 2. 11. 2012

Petr Sůva

člen zvolený zaměstnanci

  • ve funkci od 9. 11. 2007