Složení představenstva a dozorčí rady

 

Ing. Radim Sobotík, MBA

Narozen: 1970
Místopředseda představenstva a obchodní ředitel

místopředseda představenstva od 23. 8. 2016
obchodní ředitel od 1. 9. 2015
pověřen vedením společnosti od 2. 12. 2018

 

Je absolventem VŠB, fakulta strojní, Ostrava. Titul MBA získal na VŠB - TU Ostrava, Institut doktorských studií a MBA zaštítěné Liverpool John Moores University, Faculty of Business and Law. Odborné znalosti a manažerské dovednosti získal zejména ve společnosti ČEZ, a. s., mimo jiné na pozici vedoucího odboru řízení provozu a péče o zařízení v Teplárně Vítkovice v Ostravě.

 

Ing. Oleg Hanzal

Narozen: 1975
člen představenstva a finanční ředitel

člen představenstva od 13. 8. 2016
finanční ředitel od 13. 8. 2016

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty informatiky a statistiky (obory kvantitativní metody v ekonomice a podniková ekonomika). Ing. Oleg Hanzal je zkušený manažer a odborník v oblasti ekonomického a finančního řízení, controllingu a řízení rizik. Před příchodem do Skupiny ČEZ zastával funkci finančního ředitele a ředitele controllingu ve významných tuzemských strojírenských firmách. V roce 2009 nastoupil do ČEZ, a. s., na pozici expert controllingu a od roku 2011 působil jako manažer útvaru controlling Skupiny ČEZ.

 

Ing. Pavel Šušák

Narozen: 1959
Technický ředitel

od 1. 1. 2009

Je absolventem VÚT Brno, fakulty elektrotechnické a doplňkové studium tepelných zařízení na fakultě strojní. Manažerské dovednosti a odborné znalosti získal zejména ve funkci ředitele Elektrárny Tisová a na pozici projektového manažera divize výroba ČEZ, a. s.

 

Složení dozorčí rady společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

Ing. Ladislav Štěpánek

předseda

  • ve funkci od 2. 4. 2015

Ing. Přemysl Skočdopol

místopředseda

  • ve funkci od 2. 4. 2015

Mgr. Kamil Čermák

člen

  • ve funkci od 1. 7. 2016

Ing. Andrea Rottenbornová

člen

  • ve funkci od 1. 9. 2017

Radoslav Růžička

člen zvolený zaměstnanci

  • ve funkci od 2. 11. 2012

Petr Sůva

člen zvolený zaměstnanci

  • ve funkci od 9. 11. 2007