Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a členů orgánů v ČEZ Teplárenská, a.s.

Vážení zaměstnanci a členové orgánů společnosti,
tímto dokumentem si vás dovolujeme informovat o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v ČEZ Teplárenská, a. s., a dále o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů těchto společností v rámci Skupiny ČEZ. Také bychom vás chtěli touto cestou informovat o způsobu zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl pro koncernové společnosti skupiny ČEZ jmenován Mgr. Petr Brázda, LL.M.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v ČEZ Teplárenská na soulad s českým a evropským právem, tedy zejména na soulad se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“).
Vedle této souhrnné Informace vám některé podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů zpřístupníme také v dalších dokumentech (například v upřesňujících podmínkách výkonu specifické pracovní pozice nebo v příslušných vnitřních předpisech), které vám poskytujeme v rámci vzájemné komunikace, nebo které se vám zobrazí na intranetových stránkách společností Skupiny ČEZ pro usnadnění a urychlení komunikace s vámi.
Informace zde uvedené mají obecný právně normativní charakter, nejsou tedy součástí žádné smlouvy a mohou být při naší vzájemné komunikaci doplněny o podrobnosti vztahující se ke konkrétnímu případu.