Informace o poskytnutí dotace z Modernizačního fondu

 

 

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

2022-2023 Výzva HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren (SZTE)

1. Plynový zdroj pro KVET v lokalitě Dětmarovice (č. žádosti 7210100018)

Cílem projektu je úspora emisí CO2 a úspora primární neobnovitelné energie. Předmětem projektu je výstavba nového zdroje pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla s cílem zajistit dodávky tepla do CZT Orlová a Bohumín.

Realizace projektu v letech 2023-2025.