Dodávky zařízení pro vytápění,
chlazení a ohřev vody.

Objektivně posoudíme, odborně poradíme a doporučíme vhodné řešení.

Stavíte? Rekonstruujete? A řešíte nejvhodnější způsob vytápění vašeho objekt? ČEZ Teplárenská je tu pro vás! Obraťte se  na nás a my vám odborně poradíme a vybudujeme nejvhodnější zdroj tepla, teplé vody a chladu.
Zajistíme pro vás všechny potřebné kroky - od návrhu řešení přes vypracování projektu a jeho realizaci až po provozování nově vybudovaného zdroje tepla.

Nepreferujeme konkrétní technické řešení ani značku, pro daný objekt připravíme optimální řešení s vhodnou kombinací jednotlivých technologií a služeb (pomůžeme vám s obsluhou, provozem a servisem takto vybudovaného zdroje tepla, včetně revizí a povinné legislativy). Pracujeme s moderními a ekologickými technologiemi a jejich kombinacemi.

Dodávka zařízení CZT na klíč:

  • Přípojky
  • Výměníkové stanice
  • Objektové předávací stanice
Chci vybudovat zdroj tepla

Dodávka decentrálních tepelných zařízení na klíč:

  • Plynový kotel
  • Tepelné čerpadlo
  • Elektrokotel
  • Solární systém pro předehřev teplé vody
  • Mikrokogenerační jednotka (ve spolupráci s ČEZ Energo)
  • Dle místních podmínek připravíme i jiná technická řešení