Informace o poskytnutí dotace z OP PIKOP PIK 2014–2020, Prioritní osa 3, Účinné nakládání energií

                   Program Úspora energie v SZT – II. výzva

1. „TEPLICE REKO TEPELNÉ IZOLACE ELE-TEPLICE“, reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011914 spolufinancovaný z prostředků OP PIK.

 

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. V průběhu realizace došlo ke kompletní rekonstrukci izolačního systému hlavního parovodu z Elektrárny Ledvice do Teplic v celkové délce 10,2 km.
Projekt byl realizován v letech 2018 a 2019.
Celková výše podpory z OP PIK činila 22 855 058,80 Kč.

 

2. „POŘÍČÍ_REKO SCZT JANSKÉ LÁZNĚ“, reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011915 spolufinancovaný z prostředků OP PIK.

Cílem projektu byla konverze systému centralizovaného zásobování teplem v Janských Lázních, přechod z parokondenzátního provozu na provoz horkovodní se zvýšením bezpečnosti a spolehlivosti dodávky tepla a výrazným snížením ztrát tepelné energie. V rámci realizace projektu byla vybudována nová výměníková stanice pára/horká voda a 4 km nových horkovodních rozvodů tepelné energie. Stavba byla dokončena k 30.9.2020 a k 15.12.2020 bylo požádáno o proplacení dotace.
Projekt byl realizován v letech 2019 a 2020.
Celková výše podpory z OP PIK je předpokládána ve výši 40 % z uznatelných nákladů.

  

3. „ÚSTÍ N/L_REKO TEPELNÉ IZOLACE TN 2 A 3“, reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011916 spolufinancovaný z prostředků OP PIK.

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. V průběhu realizace došlo ke kompletní rekonstrukci izolačního systému nadzemní části parovodů TN2 a TN3 z Teplárny Trmice do Ústí nad Labem v celkové délce 1,2 km.
Projekt byl realizován v roce 2018.
Celková výši podpory z OP PIK činila 4 041 604,80 Kč.


4. „TEPLICE_REKO PARNÍHO POTRUBÍ LIBUŠINA“, reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011918 spolufinancovaný z prostředků OP PIK.

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Realizací projektu došlo k rekonstrukci stávajícího kanálového parovodu za bezkanálové provedení v ulici Libušina v Teplicích v celkové délce 0,4 km.
Projekt byl realizován v roce 2018.
Celková výše podpory z OP PIK činila 7 030 002,80 Kč.OP PIK 2014–2020, Prioritní osa 3, Účinné nakládání energií

                   Program Úspora energie v SZT – III. výzva

 

1. Bílina_ Reko PIP TP I. a II. etapa (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/18_188/0016536)

 Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Při realizaci projektu byla provedena rekonstrukce stávajícího dožitého horkovodního rozvodu za nové bezkanálové horkovodní rozvody zásobující obytné domy v lokalitě Bílina – Teplické Předměstí v celkové délce 1,98 km.
Projekt byl realizován v roce 2019.
Celková výše podpory z OP PIK činila 8 034 482,80 Kč.


2. Teplice_ Konverze VS Alejní I, II a III (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/18_188/0016642)

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Předmětem projektu byla konverze stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v bezkanálovém provedení v lokalitě Teplice, ulice ul. Alejní. V rámci realizace projektu byly vybudovány v nové trase horkovodní rozvody z VS Beethoven do VS Alejní I. Ve stávajících trasách parovodu byly vybudovány nové horkovodní rozvody z VS Alejní III. do VS Gymnázium a z VS Alejní I. do VS Alejní II. Celková délka nových horkovodních rozvodů činí 640 m. Stavba byla dokončena k 28. 8. 2020 a k 15. 12. 2020 bylo požádáno o proplacení dotace.
Projekt byl realizován v letech 2019 a 2020.
Celková výše podpory z OP PIK činila 10 991 296,80 Kč.

  
3. Teplice_ Konverze VS Raisova (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/18_188/0016645)

 

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Předmětem projektu byla konverze stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v bezkanálovém provedení, zásobující VS Raisova v lokalitě Teplice – Trnovany s částečnou rekonstrukcí stávajících sekundárních rozvodů zásobujících obytné domy teplem a teplou vodou. Celková délka rekonstruovaných rozvodů činí 0,58 km. Stavba byla dokončena k 1. 9. 2020 a k 15. 12. 2020 bylo požádáno o proplacení dotace.
Projekt byl realizován v letech 2019 a 2020.
Celková výše podpory z OP PIK činila 7 628 210,80 Kč.

 
4. Teplice_ Konverze Šanov (VS Doubravka), (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/18_188/0016651)

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Předmětem projektu bylo vybudování nové výměníkové stanice pára/horká voda a konverze stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v bezkanálovém provedení z VS Doubravka do VS Kpt. Jaroše a do VS Hotelové bydlení v celkové délce 0,65 km. Stavba byla dokončena k 15. 10. 2020 a k 15. 12. 2020 bylo požádáno o proplacení dotace.
Projekt byla realizován v roce 2020.
Celková výše podpory z OP PIK činila 10 587 589,60 Kč.

  
5. Teplice_ Reko STK Buzulucká  
(reg. č. CZ.01.3.15/0.0/18_188/0016590)

 

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. V rámci realizace projektu došlo ke zrušení parní přípojky v kanálovém provedení a technologie VS pára/voda, umístěné v areálu ZŠ Buzulucká (dále také VS Buzulucká) a jejich nahrazení novým teplovodním předizolovaným rozvodem v bezkanálovém předizolovaném provedení ze stávající VS Jaselská 315 v lokalitě Teplice-Řetenice. Ve VS Jaselská 315 byla provedena výměna výměníku a oběhového čerpadla. Stavba byla dokončena 21. 8. 2020 a k 15. 12. 2020 bylo požádáno o proplacení dotace. Celková délka nových teplovodních rozvodů činí 0,3 km.
Projekt byl realizován v roce 2020.
Celková výše podpory z OP PIK činila 2 782 296,80 Kč.

 

OP PIK 2014–2020, Prioritní osa 3, Účinné nakládání energií

                   Program Úspora energie v SZT – IV. výzva

1. Teplice_Konverze Svojsíkova (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0024732)

 

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Předmětem projektu byla výstavba nové výměníkové stanice pára/voda, rekonstrukce parokondenzátního kanálového rozvodu spočívající v přechodu na teplovodní bezkanálový rozvod v předizolovaném provedení v celkové délce 1,3 km a rekonstrukce 13 objektových předávacích stanic v Teplicích v oblasti ulice Svojsíkova.
Realizace projektu v letech 2021 a 2022.
Celková výše podpory z OP PIK činila 17 332 000,00 Kč.

2. Teplice_Reko STK VS EC1 Trnovany (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0024730)

 

Cílem projektu je snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Předmětem projektu je rekonstrukce technologie VS EC1 pára/voda a rekonstrukce části kanálového rozvodu tepla spočívající v přechodu na bezkanálový rozvod v předizolovaném provedení v celkové délce 0,4 km v Teplicích v oblasti ulice Přítkovská.
Realizace projektu v roce 2021.
Celková výše podpory z OP PIK činila 3 705 790,80 Kč.

3. Teplice_ VS Doubravka reko STK ÚT+TV III. etapa (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0024729)

 

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Předmětem projektu byla rekonstrukce části kanálového rozvodu tepla a teplé vody spočívající v přechodu na bezkanálový rozvod v předizolovaném provedení v celkové délce 0,6 km v Teplicích v oblasti ulice V Závětří.
Realizace projektu v roce 2021.
Celková výše podpory z OP PIK činila 3 469 598,00 Kč.

4. Bílina_VS SuNN REKO TN (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0024731)

 

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Předmětem projektu byla rekonstrukce technologie VS SuNN včetně dotčených teplovodních rozvodů s přechodem na dvoutrubní bezkanálový předizolovaný rozvod a výstavba objektových předávacích stanic.
Realizace projektu v roce 2021.
Celková výše podpory z OP PIK činila 11 405 456,96 Kč..

 

5. ST140809 REKO ÚT a TV NA VS 25 Bílina (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0025344)

 

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Předmětem projektu byla částečná rekonstrukce technologie VS 25 a rekonstrukce teplovodních rozvodů 4T za touto VS.
Realizace projektu v roce 2021.
Celková výše podpory z OP PIK činila 6 270 433,88 Kč.

  

6. Bílina ST_140336 BI VS 26 REKO TN (reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0025333)

 

Cílem projektu bylo snížení ztrát tepelné energie při její distribuci ke konečnému spotřebiteli. Předmětem projektu byla rekonstrukce technologie VS 26, rekonstrukce teplovodních rozvodů s přechodem ze 4T na 2T a vybudování objektových předávacích stanic.
Realizace projektu v roce 2021.
Celková výše podpory z OP PIK činila 12 454 173,86 Kč.