Prodej majetku

ČEZ Teplárenská, a.s., nabízí k prodeji bývalou uhelnu v objektu plynové kotelny Rybniční ul. na části parcely č. st. 376 (po oddělení par. č. 376/2) v obci Hrob, Katastrálním území Hrob o celkové výměře 168 m2, včetně pozemku.

Cena: 381 710 Kč.

Bližší informace a nabídky zasílejte na e-mailovou adresu pavel.parachin@cez.cz

  

 

ČEZ Teplárenská, a.s., nabízí k prodeji nevyužitý areál bývalé kotelny na adrese Sídliště za Chlumem 815, Bílina v Katastrálním území Bílina, následující parcelní čísla:

1674/1 o celkové výměře 7106 m2 - ostatní plocha

1674/2 o celkové výměře 96 m2 - zastavěná plocha a nádvoří

1674/3 o celkové výměře 727 m2 - zastavěná plocha a nádvoří

Cena: 4 701 500 Kč.

Bližší informace a nabídky zasílejte na e-mailovou adresu pavel.parachin@cez.cz