Produkt KOMFORT - šetří Váš čas i peníze

CHCETE NIŽŠÍ NÁKLADY NA TEPLO? S PRODUKTEM KOMFORT TO JDE VELMI JEDNODUŠE.

KOMFORT – JAK NA TO?

Pronajmeme si Vaše tepelné zařízení - plynovou kotelnu, z něhož realizujeme dodávku tepla formou provozování tohoto zařízení pro Váš bytový dům - nemovitost, zároveň provádíme obsluhu a servis, plnění legislativy a vše další potřebné… Vy už se o nic nemusíte starat.

KOMFORT – VÝHODY PRO VÁS:

  • Výhodně nakoupíme plyn a promítneme úsporu do nákladů na vytápění
  • DPH je při dodávce tepla ve službě KOMFORT ve snížené sazbě 15%, což se promítne do nákladů na vytápění
  • Využijeme stávajícího odborného personálu
  • Jsme spolehlivý a stabilní partner, který Vás nezradí
  • Převezmeme odpovědnost za pronajatou technologii, budeme pečlivě plnit legislativu a řešit revize
  • Smlouvu s Vámi uzavřeme na dobu určitou, vyzkoušíte si nás a uvidíte, jak Vám spolupráce vyhovuje


KOMFORT – ZAJISTÍME VÁM:

Běžná kontrola a obsluha (prováděno 1 x za týden dle specifikace - vizuální kontrola tepelného zdroje, kontrola požadovaných parametrů topných médií, nastavení regulátoru, pravidelné měsíční odečty fakturačních měřidel, zápis do provozního deníku)

Základní provozní údržba (čištění, mazání, kontrola a zajištění těsnosti spojů, izolací, ucpávek, měření, zkoušení pojistných ventilů, nulování manometrů, kontrola řídicího systému, kontrola těsnosti a tlaku topného systému zdroje, kontrola správné činnosti regulačního ventilu ÚT, kontrola čerpadla oběhové vody ÚT, další dle konkrétního zdroje)

Doporučení k provedení oprav (v rámci kontroly zařízení monitorujeme případné potřeby na zajištění oprav, o kterých zákazníka informujeme a navrhujeme vhodné řešení)

Vedení provozní dokumentace (základní dokumentace obsahuje: provozní deník, místní provozní předpis, provozní řád, v rámci vedení provozní dokumentace provádíme pouze zápis do provozního deníku)

Revize (kompletní zajistíme revize vyhrazených technických zařízení, dle platných předpisů včetně řádné evidence, vypracování revizních plánů a zajištění jejich plnění)

Výjezd technika při poruše (na základě výzvy zákazníka zajistíme neprodlený výjezd technického pracovníka, který detekuje poruchu, dle možností zajistí zabezpečení zařízení a spolupracuje na odstranění poruchy, případně zajistí realizaci opravy)

Realizace oprav (na základě doporučení opravy zařízení a schválené kalkulace zajistíme realizaci opravy)

Nákup paliv a energií (nákup zemního plynu, elektrické energie, provozní chemie, vody pro doplňování – konkrétní postup je optimalizován pro každý případ individuálně)

Zajištění úkonů pro účely ERÚ, BOZP, SEI, TI, OŽP, PO a MPP (plnění potřebných legislativních požadavků, včetně komunikace s dotčenými orgány)

Vyúčtování dodané tepelné energie (zákazníkovi zajistíme komplexní vyúčtování dodávky tepla, případně zajistíme na základě samostatné smlouvy rozúčtování)

Chci produkt Komfort

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
KOMFORT U VÁS DOMA pdf 124 kB

Produkt Komfort nabízíme v regionech, kde ČEZ Teplárenská působí. Více zde >>