Rozptylové studie

Vliv na životní prostředí v případě odpojení od CZT a vybudování decentrálních zdrojů