Topná sezona se rozjela naplno

ČEZ Teplárenská již vytápí zákazníky ve všech sedmi krajích České republiky. Tradičně první lokalitou byl krušnohorský Nejdek 8. 9. 2022 a jako poslední se po necelých dvou týdnech přidala města na severu Moravy a Čech.

Topná sezona i v letošním roce začala v souladu s legislativou, která definuje podmínky v rámci vyhlášky č. 194/2007 Sb.: „Otopné období trvá vždy od 1. září do konce května následujícího roku. Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.“

Po NejdkuTrutnovsku ČEZ Teplárenská postupně zahájila topnou sezonu 2022/2023 i v dalších regionech:

Severní Čechy
Jako první se radiátory v domácnostech rozehřály 15. 9. v Chomutově, o den později v Jirkově a během druhého víkendového dne v Kadani a Klášterci nad Ohří. V pondělí 19. 9. pak následovaly ty v Ústí nad Labem, Teplicích a Bílině.
Předchozí topná sezona 2021/2022 přitom začala prakticky ve stejných dnech, tedy v rozmezí 19.-21. 9., její konec byl pak poměrně zdlouhavý. I když se již letošního března přihlásilo o slovo jaro, v dubnu se opět ochladilo natolik, že fakticky byly náležitosti vyhlášky č. 194/2007 Sb. splněny v různých lokalitách ČEZ Teplárenské teprve v rozmezí 2.-11. 5., kdy oficiálně nastal konec topné sezony 2021/2022. Na severu Čech tak minulá sezona trvala 235 dní. Celorepublikovou výjimkou byl krušnohorský Nejdek v Karlovarském kraji, kde topná sezona začala 1. 9. 2021 a skončila až 6. 6. 2022! Minulá topná sezona tak zde trvala rekordních 279 dní.

Střední Čechy a jižní Morava
Ve stejný den 16. 9. jsme začali vytápět Mělník, Chvaletice, Hodonín a Holíč. Ve rovnání s minulou topnou sezonou se tak stalo o čtyři dny dříve.

Severní Morava
Rozdíl jednoho dne byl při zahájení topné sezony 2022/2023 a 2021/2022 v Orlové a Bohumíně. Obyvatelé obou severomoravských měst, kam ČEZ Teplárenská dodává teplo z nedaleké elektrárny Dětmarovice, se letos poprvé ohřáli 19. 9. (loni to bylo 20. 9. a sezona trvala do 4. 5. 2022).

Mezičas mezi jednotlivými topnými sezonami využívá ČEZ Teplárenská v rámci pravidelných letních odstávek probíhala klasická údržba technologie a rozvodů tepelného média. V praxi to i letos znamenalo, že proběhly veškeré opravy, revize a údržbové práce, diagnostika technického stavu parovodů a horkovodů, kontroly výměníkových stanic, případně výměny dosluhujících armatur a podobně. Vlastní práce na dotčené technologii se snažíme vždy zkrátit na minimum. Určitý čas si ovšem vždy vyžádá vypouštění a vychladnutí rozvodných soustav, to samé se pak týká najíždění až po opětovné zahřátí technologie na určitou teplotu. Letos se nám podařilo dobu letních odstávek zkrátit celkem o rekordních 311 hodin oproti původnímu plánu.