Zahájili jsme topnou sezonu 2022/2023

ČEZ Teplárenská zahájila 8. 9. 2022 topnou sezonu v prvním ze svých regionů. Jednalo se o krušnohorský Nejdek.

Léto bylo pro ČEZ Teplárenskou ve znamení tradičních odstávek. Jejich smyslem je zajistit spolehlivé a komfortní dodávky tepla a teplé vody v následujícím zimním období. Vlastní práce na dotčené technologii se snažíme vždy zkrátit na minimum. Určitý čas si ovšem vždy vyžádá vypouštění a vychladnutí rozvodných soustav, a to samé se pak týká najíždění až po opětovné zahřátí technologie na určitou teplotu. Letos se nám podařilo dobu letních odstávek zkrátit celkem o rekordních 311 hodin oproti původnímu plánu.

Zahájení topné sezony na sebe nenechalo dlouho čekat. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pravidel pro vytápění, které upravuje vyhláška o dodávce tepelné energie a na žádosti odběratelů jsme 8. 9. 2022 začali vytápět krušnohorský Nejdek. Stalo se tak o celý týden později než v loňském roce (1. 9. 2021).

Víte, jaké je pravidlo pro zahájení vytápění?
Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.
Kromě klimatických podmínek, které upravuje vyhláška, může ČEZ Teplárenská zahájit vytápění i dříve, a to na základě žádostí odběratelů.