Investiční akce ČEZ Teplárenské přináší nejen komfort v dodávkách tepla, ale také úsporu emisí CO2

Efektivní a k životnímu prostředí šetrné dodávky tepla jsou pro ČEZ Teplárenskou prioritou. V letech 2018 – 2021 společnost investovala 460 mil. Kč do ekologických řešení v dodávkách tepla, které přinesly úsporu 9 469 tun CO2 za rok. Což představuje množství CO2, které ročně vyprodukuje 2 367 automobilů.

Cílem investičních akcí ČEZ Teplárenské je snížení ztrát tepelné energie během její distribuce ke konečnému spotřebiteli, snížení emisí CO2 při výrobě a zlepšení životního prostředí.
Na investiční akce, které probíhaly během posledních čtyř let, vynaložila společnost 460 milionů korun, přičemž všechny projekty byly finančně podpořeny dotacemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Úspory energie v SZT ve výši téměř 38 %.
Celkem došlo ke snížení produkce 9 469 tun CO2 za rok a k úspoře ztrát tepla o 83 710 GJ ročně, pro představu jde o teplo, které by za rok spotřebovalo cca 3 348 bytů o velikosti 3+1.   

V Ústeckém kraji ve městech Teplice, Bílina a Ústí nad Labem realizovala ČEZ Teplárenská od roku 2018 celkem 14 investičních akcí, které byly zaměřeny na rekonstrukci izolačního systému parovodu z Teplárny Trmice, Elektrárny Ledvice, konverzi stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v Teplicích nebo na rekonstrukci dožitých horkovodních rozvodů za nové bezkanálové horkovodní rozvody v Bílině. Délka nových horkovodních rozvodů činí téměř 18 kilometrů.
Celkem tyto investiční akce přinesly severočeským městům úsporu 4 725 tun CO2 ročně a snížení ztrát tepelné energie při distribuci ve výši 51 453 GJ za rok, což představuje množství tepla pro cca 2 058 bytů o velikosti 3+1 za rok.
Investice do ekologických řešení v regionech ČEZ Teplárenské jsou v plném proudu i letos. V Teplicích právě probíhá konverze z parního rozvodu na horkovodní v ulici Svojsíkova a rekonstrukce dožitých tepelných rozvodů pak v ulicích Přítkovská a V Závětří. A v Bílině byla zahájena rekonstrukce teplovodních rozvodů z centrálních výměníkových stanic.

V Královéhradeckém kraji v letech 2019 – 2020 vyměnila ČEZ Teplárenská v Janských Lázních parovodní rozvody na horkovodní v celkové délce 4 kilometry. Díky tomuto projektu došlo ke snížení emisí CO2 o 3 873 tun za rok a ke snížení ztrát tepelné energie o 32 257 GJ za rok. Pro představu jde o teplo, které by za rok spotřebovalo cca 1 290 bytů o velikosti 3+1.

„V regionech, kde působíme, se snažíme být dobrým sousedem, proto se podílíme na zlepšování životního prostředí a kvality života ve městech a obcích,“ říká Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.