Teplice – měníme staré trubky za nové

Základní informace o investičních akcích

ČEZ Teplárenská zahájila již v loňském roce v Teplicích rekonstrukci stávajícího parovodu, kdy dojde ke konverzi páry na horkou vodu – laicky řečeno parovod bude nahrazen horkovodem. Hlavním důvodem přechodu z páry na horkou vodu je snížení ztrát tepelné energie, což povede k nižší spotřebě paliva při výrobě, snížení emisí a zlepšení životního prostředí. Investice je vyčíslena na bezmála 94 mil. Kč.

ČEZ Teplárenská spolu se zhotoviteli stavby v maximální možné míře spolupracuje se Statutárním městem Teplice, dotčenými školami i s veřejností, aby dopad do běžného života obyvatel města byl co nejmenší. Investiční akce jsou finančně podpořeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Úspory energie v SZT.

 

Jednotlivé projekty

1. Teplice_ Konverze VS Alejní I, II a III

Předmětem projektu je konverze stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v bezkanálovém provedení v lokalitě Teplice, ul. Alejní. Projekt je realizován ve dvou etapách v roce 2019 a 2020. Zhotovitelem stavby je společnost ELTE, s.r.o.

V 1. etapě (2019) byla realizována horkovodní síť z VS Beethovenova v nové trase ul. Papírová a ul. Zelená do VS Alejní III. Ve 2. etapě (2020) budou realizovány rozvody do VS Alejní I. a dále bude horkovod veden ve stávající trase parovodu do VS Alejní II. Z odbočky v ulici Zelená bude realizována přípojka pro VS Gymnázium. Termín dokončení stavby 15. 10. 2020 a ukončení projektu 15. 12. 2020. Celková délka trasy rozvodů činí cca 640 m.

Aktuální informace - více zde. 

 

2. Teplice_ Konverze VS Raisova

Předmětem projektu je konverze stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v bezkanálovém provedení zásobující VS Raisova v lokalitě Teplice – Trnovany. Stavba je rozdělena do dvou etap, a to v roce 2019 a 2020. Zhotovitelem stavby je společnost ELTE, s.r.o.

V 1. etapě (2019) byl realizován nový horkovodní rozvod z VS Kpt. Jaroše k obytným domům v ulici Raisova, včetně překopu komunikací ulic Fr. Šrámka a Raisova, bez uvedení horkovodu do provozu. 2. etapa (2020) představuje realizaci donapojení VS Raisova, rekonstrukci části sekundárních rozvodů a uvedení horkovodu do provozu. Celková délka trasy rozvodů je cca 575 m. Termín dokončení stavby je 15. 10. 2020 a ukončení projektu 15. 12. 2020.

Aktuální informace - více zde.

 

3. Teplice_ Konverze Šanov (VS Doubravka)

Předmětem projektu je konverze stávajícího parovodního rozvodu na nový horkovodní rozvod v bezkanálovém předizolovaném provedení zásobující lokalitu Teplice – Trnovany.

Horkovodní síť bude vedena z VS Doubravka (Palm Beach), ve které bude vybudována nová VS pára/horká voda, částečně stávajícím kolektorem a částečně nově předizolovaným bezkanálovým rozvodem do VS Kpt. Jaroše s odbočkou do VS Hotelové bydlení (Boží prst). Termín dokončení stavby je 15. 10. 2020 a ukončení projektu 15. 12. 2020. Celková délka trasy rozvodů je 650 m.

Aktuální informace - více zde.

 

4. Teplice_ Reko STK Buzulucká

Předmětem projektu je zrušení parní přípojky v kanálovém provedení a technologie VS pára/voda, umístěné v areálu ZŠ Buzulucká (dále také VS Buzulucká) a jejich nahrazení novým teplovodním předizolovaným rozvodem v bezkanálovém, předizolovaném provedení ze stávající VS Jaselská 315 v lokalitě Teplice, Řetenice. Ve VS Jaselská 315 bude provedena výměna výměníku a oběhového čerpadla. Termín dokončení stavby je 15. 10. 2020 a ukončení projektu 15. 12. 2020. Celková délka trubních rozvodů činí cca 300 m.

Aktuální informace - více zde.

 

Máte dotazy?

Napište nám na cezteplarenska@cez.cz