Dodávky tepla ukončeny, ČEZ Teplárenská se nyní připravuje na letní údržbu

Konec otopné sezony 2020/2021 hlásí ČEZ Teplárenská. V pátek 4. 6. 2021 byly ukončeny dodávky tepla v posledním městě - krušnohorském Nejdku. Dodávky tepla byly o cca 7,5 procenta vyšší než v sezoně 2019/2020. Do značné míry je ovlivnil měsíc duben, který byl s průměrnou denní teplotou 5,7 °C zatím tím vůbec nejchladnějším ve 21. století (pro srovnání – vloni byl denní průměr 9,5 °C). Poměrně chladný byl i měsíc květen.

Otopná sezona trvá vždy od 1. září do konce května následujícího roku. Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.
Podle květnových teplot se v poslední dekádě končilo s vytápěním průměrně 19. května. Topení až do konce května ale není nijak výjimečné.

V severních Čechách byla otopná sezona ukončena 31. 5. 2021, což je prakticky stejně jako před rokem, kdy se v Ústí nad Labem přestalo vytápět 29. 5., v Bílině a Teplicích 31. 5. a v Chomutově, Jirkově a Klášterci nad Ohří až 1. 6.
Na severní Moravě, kde ČEZ Teplárenská dodává teplo do měst Bohumín a Orlová, byla otopná sezona ukončena také 31. 5. 2021. Ve stejný den byly ukončeny dodávky tepla také na jižní Moravě v Hodoníně a ve slovenském městě Holíč, kam ČEZ Teplárenská dodává teplo z hodonínské elektrárny.
Ve východních Čechách byly dodávky tepla v lokalitách Trutnov, Janské Lázně, Vrchlabí ukončeny 3. 6. 2021 na den přesně jako v loňském roce.

V současné době se zaměstnanci ČEZ Teplárenské připravují na pravidelné letní odstávky. Jejich smyslem je kontrola veškerého teplárenského zařízení před novou otopnou sezonu 2021/22. V praxi to znamená, že musí proběhnout veškeré opravy, revize a údržbové práce, diagnostika technického stavu parovodů a horkovodů, kontroly výměníkových stanic, případně výměny dosluhujících armatur a podobně. Termíny letních odstávek ve všech regionech najdete zde.