Dodávka tepla z decentrálních zdrojů (plynové kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory)

ČEZ Teplárenská vybuduje na přání zákazníka decentrální zdroj tepla » Dodávky zařízení

Z tohoto tepelného zařízení dodává ČEZ Teplárenská zákazníkovi teplo (tepelné zařízení je v majetku, nebo nájmu společnosti ČEZ Teplárenské).