Obsluha zařízení (bez dodávky tepla)

Přenechte starosti nám a my se postaráme o vaše tepelné zařízení, jeho bezpečný a hospodárný provoz a dohlédneme na plnění všech legislativních povinností s tím spojených. Obsluhu výměníkové stanice (objektové předávací stanice) nebo plynové kotelny (plynového kotle) nabízíme ve dvou variantách:

Basic (obsluha zdroje bez dodávky tepla)

Běžná kontrola a obsluha
Prováděno 1 x za týden, není-li stanoveno jinak, dle specifikace - vizuální kontrola tepelného zdroje, kontrola požadovaných parametrů topných médií, nastavení regulátoru, pravidelné měsíční odečty fakturačních měřidel, zápis do provozního deníku.

Základní provozní údržba
Čištění, mazání, kontrola a zajištění těsnosti spojů, izolací, ucpávek, měření, zkoušení pojistných ventilů, nulování manometrů, kontrola řídicího systému, kontrola těsnosti a tlaku topného systému zdroje, kontrola správné činnosti regulačního ventilu ÚT, kontrola čerpadla oběhové vody ÚT, další dle konkrétního zdroje.

Doporučení k provedení oprav
V rámci kontroly zařízení monitorujeme případné potřeby na zajištění oprav, o kterých zákazníka informujeme a navrhujeme vhodné řešení - na základě zpracované souhrnné zprávy.

Vedení provozní dokumentace
Základní dokumentace obsahuje: provozní deník, místní provozní předpis, provozní řád, v rámci vedení provozní dokumentace provádíme pouze zápis do provozního deníku.

 

Standard (obsluha a servis zdroje bez dodávky tepla)

Běžná kontrola a obsluha
Prováděno 1 x za týden, není-li stanoveno jinak, dle specifikace - vizuální kontrola tepelného zdroje, kontrola požadovaných parametrů topných médií, nastavení regulátoru, pravidelné měsíční odečty fakturačních měřidel, zápis do provozního deníku.

Základní provozní údržba
Čištění, mazání, kontrola a zajištění těsnosti spojů, izolací, ucpávek, měření, zkoušení pojistných ventilů, nulování manometrů, kontrola řídicího systému, kontrola těsnosti a tlaku topného systému zdroje, kontrola správné činnosti regulačního ventilu ÚT, kontrola čerpadla oběhové vody ÚT, další dle konkrétního zdroje.

Doporučení k provedení oprav
V rámci kontroly zařízení monitorujeme případné potřeby na zajištění oprav, o kterých zákazníka informujeme a navrhujeme vhodné řešení - na základě zpracované souhrnné zprávy.

Vedení provozní dokumentace
Základní dokumentace obsahuje: provozní deník, místní provozní a bezpečnostní předpis, provozní řád, v rámci vedení provozní dokumentace provádíme pouze zápis do provozního deníku.

Revize
Kompletně zajistíme revize vyhrazených technických zařízení dle platných předpisů včetně řádné evidence, vypracujeme revizní plány a zajistíme jejich plnění.

Výjezd technika při poruše
Na základě výzvy zákazníka zajistíme neprodlený výjezd technického pracovníka, který detekuje poruchu, dle možností zajistí zabezpečení zařízení a spolupracuje na odstranění poruchy, případně zajistí realizaci opravy – za definovaných podmínek. Samotný výjezd technika není v ceně služby, ale je hrazen samostatně.

Zajištění realizace oprav
Na základě doporučení opravy zařízení a zákazníkem schválené kalkulace zajistíme realizaci opravy.

 

 

 

 

 

V případě zjištění, že je vaše tepelné zařízení již zastaralé a jeho provoz neefektivní, pomůžeme vám s jeho výměnou za nové.

Kontaktujte nás na tel. č. 725 648 523 v pracovních dnech mezi 8 – 15 hod., případně e-mailem: cezteplarenska@cez.cz.

Soubory ke stažení

Poptávkový formulář