Čištění výměníků tepla

Během provozu tepelného zařízení dochází v závislosti na typu protékajícího média k zanášení teplosměnných ploch výměníku tepla různými úsadami. Tyto úsady se na teplosměnných plochách chovají jako tepelný izolant, který brání přestupu tepla. Tím dochází k výraznému snížení účinnosti, zvyšují se energetické ztráty i poruchovost. Provoz tepelného zařízení se tak stává neefektivním a pokud není pravidelně čištěno, může dojít k jeho úplnému zanesení a zneprůchodnění. Nerozebíratelné tepelné výměníky se pak musí nahradit novými.

Výhody služby

 • Odstranění nánosů nečistot, vodního kamene a biologických úsad
 • Obnova projektovaného tepelného výkonu
 • Snížení poruchovosti a prodloužení životnosti výměníku
 • Záruka provedení vhodnými prostředky a kvalifikovanou firmou
 • Optimální tepelný komfort a úspora energie

Služba zahrnuje

 • Odbornou konzultaci na základě rozboru oběhového média
 • Posouzení systému a stanovení metody čištění
  Odborné čištění výměníku
 • Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů
 • Vypracování zprávy o způsobu, průběhu a výsledku čištění

Výměník tepla před vyčištěním

Před vyčištěním

Výměník tepla po vyčištění

Po vyčištění

Máte zájem o tuto službu? Vyplňte poptávkový formulář a my vás budeme kontaktovat.

Poptávkový formulář