Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124

Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124

Trutnov, Královéhradecký kraj

Představení:

Naše škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Školu navštěvují děti se závažnými vadami řeči, autismem, mentálním a tělesným postižením, sluchovým a zrakovým postižením. Dále děti se závažnými vývojovými poruchami chování a souběžným postižením více vadami.

Přání

Zahradní domeček, průlezku, nebo pískoviště