Vyjadřovací portál opět o něco více zvyšuje dosavadní komfort služeb

ČEZ Teplárenská, a.s., zprovoznila na svých webových stránkách důležitou novinku. Prostřednictvím internetu umožňuje projektantům, samosprávě i odběratelům tepla získat rychlou pohodlnou cestou nutná data a informace k vyjádření o existenci sítí, včetně dalších analytických podkladů. Webová aplikace „vyjadřovací portál“ tak zvyšuje dosavadní komfortní služby společnosti pro žadatele o potřebné informace, neboť na základě dotazu obdrží rychlejší emailovou cestou i odpověď, tedy souhrnnou zprávu o vyjádření k sítím.

Cílem naší nové služby na stránkách www.cezteplarenska.cz je nejen poskytovat, ale i zajistit data provozovaných teplárenských sítí ve všech regionech, kde ČEZ Teplárenská působí,“ říká Radim Sobotík, obchodní ředitel společnosti. „Chceme tak usnadnit práci a hlavně ušetřit čas žadatelů o vyjádření k existenci teplárenských sítí. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je přitom 30 dnů, elektronická cesta ovšem snižuje počet administrativních úkonů. Díky vyjadřovacímu portálu proto počítáme s tím, že dokážeme zpracovat a odeslat žádost o vyjádření zpět k žadateli mnohem dříve.

Vyjadřovací portál je velmi intuitivní, přičemž postupně vede uživatele celým procesem zadávání potřebných údajů. Mezi jednotlivými kroky je možné se vracet a zpětně opravovat zadané údaje. Aplikace využívá responzivní design, který zajišťuje její fungování pro všechny typy zařízení, tedy počítač, tablet i mobilní telefon. V následujících měsících bude proces nadále optimalizován a rozšiřován. Prostřednictvím vyjadřovacího portálu budou postupně nahrazena stávající zpracování žádostí k existenci sítí jednotným systémem v elektronické podobě.

Předpokládáme, že proces vyjadřovaní plně zautomatizujeme zejména tam, kde jsou naše sítě a ochranné pásmo v bezpečné vzdálenosti. Po odborném posouzení tak může žadatel obdržet vyjádření již během několika málo pracovních dnů, uzavírá Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.

Autor: Ota Schnepp, mlvučí Skupiny ČEZ