Vydařený Den otevřených dveří Elektrárny Dětmarovice

Provozy Elektrárny Dětmarovice si v sobotu na dni otevřených dveří prohlédlo na 600 návštěvníků, o polovinu více než před rokem. Lidé se zajímali hlavně o budoucnost elektrárny po loňském požáru absorbéru. Účastníci exkurzí se přesvědčili, že díky novým investicím do výrobních procesů i ekologie je elektrárna připravena dodávat elektřinu do distribuční sítě i teplo do Orlové a Bohumína minimálně příštích 20 let. Perspektivu rozšiřují další zájemci, například společnost NWT, do jejíž dolnolutyňské farmy Bezdínek na pěstování rajčat bude elektrárna od podzimu dodávat teplo i elektřinu.

Zájemci si v průběhu beznadějně naplněných exkurzí, které začínaly každých 10 minut, prohlédli všechny hlavní provozy: strojovnu, kotelnu, velín i další pracoviště. Čekání si krátili v Teplárenském desetiboji plném netradičních úkolů, který připravila společnost ČEZ Teplárenská, u stánků s oranžovou zmrzlinou či oranžovou cukrovou vatou nebo šlapáním na Oranžových kolech Nadace ČEZ, kde svým pohybem „vydělali“ přes 100 tisíc korun pro malé hasiče z Orlové a Dům dětí a mládeže z Bohumína.

 

Ohledně budoucnosti dostali lidé při exkurzi jasnou odpověď. „Po mnoha studiích, rozborech a debatách s odborníky jsme v rámci společnosti ČEZ, tedy našeho jediného akcionáře, došli k závěru, že elektrárna má perspektivu. Hodnotili jsme všechna pro i proti: vývoj cen elektřiny, plánované odběry elektřiny i tepla a také další velmi významný prvek – emisní limity. My totiž už dnes plníme limity, které budou platit v EU až po roce 2021 a s kterými mají jiní výrobci elektřiny a tepla problémy. Výsledkem bylo jednoznačné rozhodnutí: absorbér zničený požárem obnovíme a Elektrárna Dětmarovice bude v provozu i v dalších letech,“ vysvětlil ředitel elektrárny Vlastimír Kontrik.

 

Velkou část návštěvníků tvořili obyvatelé Orlové, kterou elektrárna zásobuje teplem a teplou vodou. Zastupitelé tam nyní projednávají záměr společnosti Služby města Orlová, který spočívá v odpojení od Elektrárny Dětmarovice a vybudování 15 plynových kotelen na sídlištích. „Upřímně řečeno tomu plánu vůbec nerozumím. Vždyť právě v Bohumíně měli ještě nedávno podobné plynové kotelny, o kterých se dnes mluví v Orlové, zrušili je a z ekonomických i ekologických důvodů se připojili na naši elektrárnu. To, co zvažuje Orlová, je z mého pohledu naprosto nelogický krok. Lidé určitě nechtějí mít komín vedle svého domu či bytu. Navíc by se tím odsoudili k plné závislosti na plynu – ten je dnes relativně levný, ale nikdo nemůže zaručit, jak se jeho cena bude vyvíjet v příštích letech,“ dodal Kontrik. Elektrárna podle něj naopak zaručuje diverzifikaci zdrojů – kromě černého uhlí může teplo vyrábět i z topných olejů nebo zemního plynu, vybudovanou má také parní sběrnu.

 

Sobotní den otevřených dveří v Elektrárně Dětmarovice nabídl lidem nejen unikátní exkurze, ale také možnost podpořit dobrou věc. Pro děti z Orlové a Bohumína vyšlapali na Oranžových kolech Nadace ČEZ přes 100 tisíc korun. Sportovci z kroužků Domu dětí a mládeže v Bohumíně získali 52 689 korun, za které nakoupí figuríny pro tréning fotbalu nebo házené. „Nafukovací figuríny jsou skvělá věc, děti využijí plný čas k tréninku a trenéři si mohou připravit nová a ještě zábavnější cvičení,“ řekl ředitel DDM Bohumín Ondřej Veselý. Nadšenci ze Sboru dobrovolných hasičů Orlová-Poruba dostanou od Nadace ČEZ ještě o tisícovku více. Vyšlapanou částku 53 763 korun použijí na nákup sportovního nářadí, dresů přileb a opasků pro sportovní soutěže. „Cíl šlapání na Oranžových kolech byl jednoznačný: podpořit naše členy a hlavně mladé hasiče, probudit jas v jejich očích a povzbudit je k další chuti do hasičské práce,“ vysvětlil velitel jednotky SDH Poruba Michal Beňo.

 

Elektrárna Dětmarovice je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy. Spaluje černé uhlí, ze kterého vyrábí elektřinu a teplo. Ročně dokáže vyrobit okolo 2 500 000 MWh elektrické energie (což je spotřeba více než 700 000 domácností) a přes 800 000 GJ tepla. Teplem zásobuje Bohumín a Orlovou, od podzimu bude vytápět také dolnolutyňskou farmu Bezdínek, která bude ve velkých sklenících celoročně pěstovat rajčata.

 

Při příležitosti Dne otevřených dveří vydala Elektrárna Dětmarovice, a. s. zpravodaj Perspektiva 2040.

Autor: Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ

Fotogalerie

Pomohli i starostové. Vlevo starosta Bohumína Petr Vícha, vpravo starosta Orlové Tomáš Kuča Předávání šeků. Zleva ředitel DDM Bohumín Ondřej Veselý, generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik, velitel jednotky SHD Poruba Michal Beňo a zástupce společnosti ČEZ Teplárenská Jiří Kelnar.