Víte, kdy lze přerušit vytápění?

Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy a také stoupá teplota vzduchu - tak se to zpívá ve známé písničce Zdeňka Svěráka. Jaro je opravdu tady. Víte, kdy může Váš dodavatel tepla přerušit vytápění?

Zahájení i přerušení topné sezony se řídí vyhláškou č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

 

"Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se  omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota  venkovního  vzduchu  v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad + 13 ºC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod + 13 ºC se vytápění obnoví."

 

Vyhláška č. 194/2007 Sb. více zde.