Také na severní Moravě se nám podařilo zkrátit letní odstávku

Letos byla letní odstávka horkovodů do Orlové a Bohumína naplánována od 22. 7. do 24. 7., kdy mělo v ranních hodinách dojít ke zprovoznění.

Během odstávky zaměstnanci ČEZ Teplárenské odstranili netěsnosti na horkovodním potrubí pro Orlovou a v Elektrárně Dětmarovice proběhly pravidelné úkony údržby – čištění doplňovacích nádrží a kalníků. Také zde byla provedena kontrola zařízení a odstraněny poruchy, které nelze za běžného provozu provést.

Díky zvýšenému úsilí všech pracovníků, ať už se jednalo o servisní firmy, tak o pracovníky z Elektrárny Dětmarovice, a. s. i z ČEZ Teplárenské, a.s., se podařilo ohřev teplé vody v Orlové i Bohumíně zprovoznit již 23. 7. v 19:00, tedy o 15 hodin dříve, než bylo zákazníkům avizováno.