Student Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem převzal "Stipendium generálního ředitele společnosti ČEZ Teplárenská, a.s."

ČEZ Teplárenská je již druhým rokem partnerem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci akce "Ceny rektora roku 2017" předal její generální ředitel Petr Hodek stipendium pro nejlepšího studenta oboru Energetika - teplárenství.

Ve čtvrtek 14. pro­sin­ce pře­dal Petr Hodek, generální ředitel ČEZ Teplárenské v Červené aule Multifunkčního infor­mač­ní­ho a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra v Kampusu UJEP Stipendium generálního ředitele společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., pro nejaktivnějšího studenta oboru Energetika - teplárenství za aka­de­mic­ký rok 2016/2017.
Letos stipendium ve výši 15 000 Kč obdržel Tomáš Kopta, který část svého letního volna věnoval přednáškám a exkurzím na Letní univerzitě pořádané Jadernou elektrárnou Temelín.
Společnost ČEZ Teplárenská vnímá školství jako základ naší budoucnosti, a proto jí není pochopitelně lhostejné. Každoročně proto podporuje v regionech, kde působí vybrané školy - od mateřských až po vysoké. 

Fotogalerie

Rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, PhD. během slavnostního zahájení