Student Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem převzal "Stipendium generálního ředitele společnosti ČEZ Teplárenská, a.s."

ČEZ Teplárenská je již třetím rokem partnerem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci akce "Ceny rektora roku 2018" předal její obchodní ředitel Radim Sobotík stipendium pro nejlepšího studenta oboru Energetika - teplárenství.

Ve středu 12. pro­sin­ce pře­dal Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské v Červené aule Multifunkčního infor­mač­ní­ho a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra v Kampusu UJEP Stipendium generálního ředitele společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., pro nejaktivnějšího studenta oboru Energetika - teplárenství za aka­de­mic­ký rok 2017/2018.
Letos stipendium ve výši 15 000 Kč obdržel Miroslav Lehký, který zpracoval a úspěšně obhájil bakalářskou práci na téma „Příprava na přelopatkování turbíny v Teplárně Trmice“. V práci vytvořil harmonogram výměny statorových a rotorových lopatek turbogenerátoru TG 6 v Teplárně Trmice. Při zpracování absolvoval několik stáží ve strojovně teplárny, které mu pomohly v sepsání bakalářské práce na vysoké odborné úrovni.
Společnost ČEZ Teplárenská vnímá školství jako základ naší budoucnosti, a proto jí není pochopitelně lhostejné. Každoročně proto podporuje v regionech, kde působí vybrané školy - od mateřských až po vysoké. 

Fotografie:
zdroj Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotogalerie