Staré trubky ještě napatří do starého železa

Lesy u Hodonína (Hodonínská Dúbrava) jsou zavlažovány pomocí starého potrubí z hodonínské elektrárny.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a ČEZ Teplárenské v lokalitě Hodonín navázali na pilotní projekt z loňského roku a začali pravidelně napouštět vodu do lesů národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava. Pomocí elektrárenského potrubí z řeky Moravy přečerpají až dvě stě tisíc kubíků vody za rok. Chtějí tak zastavit odumírání zejména dubových porostů kvůli suchu.
Voda z potrubí plní uměle vyhloubenou tůň a teče do tři a půl kilometru dlouhé Jalové strouhy, která byla vyschlá patnáct let. Když ji loni na podzim v rámci pilotního projektu poprvé napustili, už na jaře vodu našli obojživelníci a další živočichové. Ochránci přírody strouhou napouští vždy dva dny rychlostí dvě stě litrů za sekundu. Déle se do okolní půdy nezvládne vsakovat. Z uměle napouštěného toku čerpají vodu rostliny a živočichové na čtyřech stech hektarech lesa.

Voda teče nejdřív do elektrárny

Voda z řeky Moravy jde nejdříve do hodonínské elektrárny, kde ji využívají na chlazení, odtud je pak potrubím přečerpána několik kilometrů dál do lesů za městem. Teče trubkami, kterými dříve z elektrárny proudil popílek na úložiště.
"Aktuálně zaznamenáváme pokles hladiny v řece Moravě, v současné době se pohybujeme okolo padesáti procent dlouhodobého měsíčního průtoku. Nicméně při odběru, který je do Hodonínské Dúbravy pouštěn, to nepředstavuje žádný problém, " řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.
Letos se lesníci chystají napouštět vodu do lesa ještě nejméně třikrát.

 

Zajímá vás, jak funguje elektrárna v Hodoníně? Podívejte se na virtuální prohlídku zde.