Spolehlivou dodávku tepla zajistí pravidelná letní odstávka aneb až se zima zeptá...

Hradec Králové - Pravidelnou preventivní údržbu a případné následné opravy plánuje společnost ČEZ Teplárenská i v regionu východních Čech. Proto i letos o prázdninách proběhne letní odstávka, jejímž smyslem je kontrola všech primárních i sekundárních rozvodů parovodů a horkovodů, výměníků a dalších zařízení, která jinak v průběhu celého roku zajišťují bezproblémové a bezpečné vytápění a ohřev vody pro všechny zákazníky společnosti.

Lokalita elektrárny Poříčí

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly bude od pátku 6. července od 22:00 do pátku 13. července do 22:00 přerušena dodávka tepla a teplé vody pro obyvatele lokalit Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Bohuslavice, Suchovršice, Úpice a Radvanice. Pro Janské Lázně a Pivovar Trutnov je zajištěn provoz záložními zdroji.

„Během odstávky zkontrolujeme veškeré tepelné napaječe. Čekají nás tudíž klasické revize a údržbové práce, případně výměny dosluhujících armatur. Mimo to na parovodu Krkonoše vyměníme sekční armaturu DN 600 v lokalitě Kalná Voda. Horkovod Trutnov čeká výměna netěsného kompenzátoru v Trutnově - Poříčí.  Budou také probíhat potřebné opravy ve výměníkových stanicích a na sekundárních rozvodech“ uvedl Jakub Kutík z ČEZ Teplárenské, manažer provozní jednotky Východ. 

Důvodem všech odstávek na východě Čech jsou opravy, revize a diagnostika technického stavu horkovodů a parovodů a dále nutné opravy zdrojů tepla tak, aby byla v následujícím topném období 2018/2019 zajištěna vysoká spolehlivost dodávek tepla zákazníkům. „Provedeme kontrolu a opravu technologických částí, která je za normálního provozu nemožná, protože by zásadním způsobem omezila dodávku tepla odběratelům a tím snížila spolehlivost centrálního zásobování teplem. Datum ukončení odstávky je poslední možný den pro obnovení dodávek tepla. Obnovení dodávek tepla proběhne dle skutečných dokončení údržbových prací. O detailech a průběhu plánovaných odstávek ČEZ Teplárenské je přitom možné se informovat na naší zelené lince 800 900 083,“ dodal ještě Jakub Kutík.
                                                                                                       

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti, ale pravidelné odstávky jsou nutné pro spolehlivé fungování tepelné sítě v zimních měsících.

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně a Maršov. Dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností. Ročně vyrobí elektrárna Poříčí spalováním uhlí a biomasy 520 GWh elektrické energie. Zároveň disponuje celkovým teplárenským výkonem  294 MW. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 52 km, horkovodní sítě o délce 47 km a teplovodní sítě o délce 45 km teplo do 2 700 odběrných míst v Trutnově a blízkém okolí.

Autor: Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ