Pět Oranžových přechodů zlepší bezpečnost v Orlové

Pět nově osvětlených Oranžových přechodů pro chodce vyrostlo v minulých dnech na Masarykově třídě, na jedné z nejfrekventovanějších komunikací v Orlové. Na jejich vybudování přispěla Nadace ČEZ částkou bezmála 120 tisíc Kč.

Slavnostní otevřeníProjekt Oranžových přechodů byl realizován v centru města na hlavní dopravní tepně - Masarykově třídě. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci s velkým pohybem chodců. V bezprostředním okolí se nachází bývalá nemocnice, základní školy, dům dětí a mládeže a po obou stranách komunikace jsou hustě osídlená panelová sídliště. Lidé přecházejí z jedné strany chodníku na druhý a přesouvají se po rušné komunikaci. Zejména na podzim v časných ranních či večerních hodinách je snížená viditelnost.
Slavnostního zprovoznění Oranžových přechodů se zúčastnili všichni radní v čele se starostou města Mgr. Miroslavem Chlubnou, zástupkyní společnosti ČEZ Teplárenské Ing. Ludmilou Běťákovou a ředitelem správy majetku Elektrárny Dětmarovice Mgr. Reném Cuberem. Nechyběl ani Milan Šťastný, regionální reprezentant ČEZ Distribuce a regionální koordinátor BESIP Bc. Pavel Blahut.

„Původní svítidla byla instalována před čtrnácti lety a byla již koncepčně zastaralá a měla vysokou spotřebu elektrické energie. Velmi si vážíme vstřícnosti Nadace ČEZ, která přispěla ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Bude tak umožněn bezpečný pohyb při přechodu frekventované komunikace a motoristům se zlepší viditelnost na přechodech pro chodce, zejména ve večerních a nočních hodinách," podotkl starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna.