Topná sezona 2021/2022 zahájena

ČEZ Teplárenská zahájila ve dvou svých regionech topnou sezonu. Jedná se o krušnohorský Nejdek a Trutnovsko.

Léto bylo pro ČEZ Teplárenskou ve znamení tradičních odstávek. Jejich smyslem je zajistit spolehlivé a komfortní dodávky tepla a teplé vody v následujícím zimním období. Vlastní práce na dotčené technologii se snažíme vždy zkrátit na minimum. Určitý čas si ovšem vždy vyžádá vypouštění a vychladnutí rozvodných soustav, a to samé se pak týká najíždění až po opětovné zahřátí technologie na určitou teplotu. Letos se nám podařilo dobu letních odstávek zkrátit celkem o rekordních 296 hodin oproti původnímu plánu.

Zahájení topné sezony na sebe nenechalo dlouho čekat. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pravidel pro vytápění, které upravuje vyhláška o dodávce tepelné energie a na žádosti odběratelů jsme 1. 9. 2021 začali vytápět Nejdek a Trutnovsko. V Nejdku je to téměř ve stejný den jako loni (2. 9. 2020), naopak na  Trutnovsku je to o více jak dva týdny dříve (17. 9. 2020). Po necelých třech týdnech se v Podkrkonoší přidalo Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem.

Víte, jaké je pravidlo pro zahájení vytápění?
Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.
Kromě klimatických podmínek, které upravuje vyhláška, může ČEZ Teplárenská zahájit vytápění i dříve, a to na základě žádostí odběratelů.