O novinkách v ČEZ Teplárenské s jejím generálním ředitelem

"Úspory i nové produkty, tak chceme bojovat o zákazníky," říká Ing. Petr Hodek, MBA, generální ředitel ČEZ Teplárenské v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.

Nedávno jste získali ocenění Czech Business Superbrands, co pro vás toto ocenění znamená?

Ocenění je pro naši společnost velkou satisfakcí a uznáním práce, kterou jsme firmě věnovali. Jsem hrdý na všechny naše zaměstnance, kolegy i partnery, kteří přispěli k růstu naší firmy. Věřím, že se nám podaří udržet tento trend i do budoucna a budeme nejen inovativní firmou s růstovým potenciálem, tak atraktivní pro naše akcionáře i zákazníky.

Ve výroční zprávě za rok 2016 mimo jiné uvádíte, že se chcete soustředit na hledání nových tržních příležitostí, a to jak v oblasti vyššího využití dodávaného tepla ve stávajících lokalitách, tak v oblasti nových produktů a služeb souvisejících s vytápěním. Jak jste v této oblasti pokročili a které tržní příležitosti se vám podařilo definovat?

Před několika lety jsem si myslel, že se potenciál na připojení nových zákazníků bude postupně snižovat, a k mému překvapení se tomu tak neděje a stále se nám daří udržet v průměru nastavený trend připojování nových zákazníků od doby nastavení aktivního prodeje tepla v našich lokalitách. Mezi nové produkty řadím např. prodej objektových předávacích stanic našim primárním zákazníkům, čištění výměníků a otopných soustav nebo službu KOMFORT, což je obsluha a provoz lokálních zdrojů tepla ve vlastnictví zákazníků. Tyto produkty vč. služby KOMFORT jsou novinkami na trhu, takže je brzo hodnotit její úspěšnost. To, co identifikujeme jako další příležitosti, je poptávka po úsporách a službách snižujících jednak náklady zákazníka, tak zvyšujících jeho spokojenost a komfort bydlení. Připravujeme hned několik produktů i ve spolupráci s kolegy ze Skupiny ČEZ, které bychom chtěli uvést na trh, ale asi chápete, že je nemohu v této fázi prozradit, protože konkurence tzv. nespí.

Jaké jsou vaše strategické cíle pro střednědobý horizont? Co byste chtěli dosáhnout a kam společnost směřujete z delší perspektivy?

Máme předpřipravenou novou vizi naší společnosti a aktivity, které povedou k jejímu naplnění. Obecně vycházíme ze skutečnosti, že bude potřeba udržet stávající zákazníky, což pro nás znamená hned několik kroků najednou, vedoucích jak ke zvyšování tržeb, tak ke snižování nákladů, např. snižováním ztrát v rozvodech tepla. Dále hodláme rozšiřovat doprovodné služby zákazníkům, které vedou k vyšší spokojenosti zákazníků včetně cílených sponzorských aktivit ve městech, ve kterých působíme. Neméně důležité jsou i nové produkty a služby, které budeme postupně uvádět na trh, aby byla zajištěna diverzifikace zisku a nebyli jsme závislí jen na počasí. Akviziční aktivity jsou již delší dobu nedílnou součástí a věřím, že tato obtížná doba v teplárenství nám současně dává příležitost rozšířit počet lokalit, kde působíme.

Chystáte nějaké zásadní investice do infrastruktury a technologií v nadcházejícím období?

Jak jsem se zmiňoval v předchozí odpovědi. Čeká nás postupná modernizace zařízení a max. tlak na snižování ztrát v rozvodech. Myslím si, že teplárenství projde v následujících letech velikými změnami či transformací vzhledem k udržení konkurenceschopnosti a legislativním požadavkům. Regulace, výměna rozvodů tepla, postupná konverze z páry na vodu, snížení emisí na zdrojích atd. To jsou všechno aktivity, do kterých budeme muset investovat, a věřím, že to nejen zvládneme, ale že to povede i k dalšímu dlouhodobému provozu a ke spokojenosti zákazníků.


Celý rozhovor si můžete přečíst v časopise Reportáže z průmyslu 2/2018.