Nejstarší část tepelného napáječe je po náročné rekonstrukci

Ústí nad Labem - Významnou investiční akci ve výši 42 milionů korun má za sebou ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ v krajském městě Ústí nad Labem. Jejím účelem byla výměna 500 metrů dlouhého podzemního potrubí v Průmyslové ulici. Jednalo se přitom o vůbec nejstarší úsek tepelného napaječe, jímž je dodávána z Teplárny Trmice vyrobená pára do centra města.

Nejstarší část tepelného napáječe je po náročné rekonstrukci | Úvod | ČEZ Teplárenská „Vzhledem k tomu, že se jedná o první tepelný napaječ, kterým je vyvedeno teplo z Teplárny Trmice do Ústí nad Labem, byl už 500 metrů dlouhý úsek v Průmyslové ulici za hranicí životnosti. Sloužil totiž svému účelu nepřetržitě od roku 1959 a byl posledním, který za ta dlouhá léta ještě nedoznal žádné změny. Byl poměrně hluboko v zemi, takže diagnostika jeho stavu při pravidelných letních odstávkách byla i velmi obtížná. Vzhledem k tomu, že průměrná životnost takovéhoto potrubí se pohybuje kolem padesáti let, přikročili jsme ke kompletní výměně,“ osvětlil za ČEZ Teplárenskou důvod výměny Jiří Gruber, vedoucí oddělení Ústí nad Labem, PJ Sever.

Výměnný proces probíhal od poloviny července a prakticky skončil až koncem roku 2015.  Dodavatelská firma si přitom musela poradit nejen s nerovností terénu, ale místy i s pětimetrovou hloubkou, v níž bylo potrubí o vnitřním průměru 0,5 metru uloženo, a také s původním topným kanálem. „Původní napaječ byl klasickou ocelovou trubkou uloženou v betonovém korytě, jíž je vedena pára. Nové je předizolované s vakuovým systémem. To znamená, že klasická trubka s médiem je obalena dvěma vrstvami izolace z minerální vlny a vše je vloženo v ocelovém potrubí, které je z vnějšku chráněno proti korozi ochrannou vrstvou. Ze vzniklého meziprostoru je pak finálně ještě vyčerpán vzduch, aby vzniklo vakuum,“ přiblížil zjednodušeně princip instalace potrubí Jiří Gruber.Nová část napaječe je tak více chráněna před poškozením a hlavně vnější vlhkostí, což původní topný kanál neumožňoval. Vzhledem k tomu, že nové potrubí je ve vnitřním průměru o deset centimetrů menší a také díky bezvzdušnému prostředí, dojde i ke snížení tepelných ztrát. Z velké části byla i snížena hloubka výkopu, což v budoucnu usnadní přístup k potrubí.Tepelný napaječ označovaný jako TN1  je páteřní a vede z Teplárny Trmice přes Předlice až do rozvodné stanice na Špitálském náměstí. Odtud pára rozvodným systémem proudí do dalších lokalit severočeské metropole. Vzhledem k tomu, že z Teplárny Trmice vede podél Žižkovy ulice do Ústí nad Labem ještě páteřní napaječ TN2, přičemž oba mohou ve finále tvořit uzavřený okružní systém, nikdo prakticky nepoznal, že byl rekonstruovaný úsek mimo provoz.

 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro střední a severní Čechy