Přerušení vytápění v Orlové, Bohumíně a Teplicích

10. 4. 2018 bylo po dohodě s distributory (SMO Orlová; BM servis Bohumín) z důvodu vyšších venkovních teplot přerušeno vytápění ve městech Orlová a Bohumín.

12. 4. 2018 došlo k přerušení topné sezony také v Teplicích, Mělníku a Chvaleticích.

Pokud venkovní teploty opět klesnou bude vytápění obnoveno.

ČEZ Teplárenská, a.s.