Inovativní řešení přinese úsporu paliva a tím i nižší zátěž pro životní prostředí

Nejdek – Zefektivnění dodávky a bezpečná distribuce teplé vody do všech domácností v ulici J. A. Gagarina; to je výsledek rozsáhlé obnovy rozvodů tohoto média v Nejdku. Společnost ČEZ Teplárenská, a.s. Z přitom použila novou technologii. Západočeské krušnohorské město se tak stalo prubířským kamenem pro možné rekonstrukce teplovodních rozvodů všude tam, kde ČEZ Teplárenská působí.

„Chceme být kvalitním dodavatelem tepelné energie a k tomu je nezbytné i využití nových inovativních a spolehlivých technologií, které vedou právě ke zkvalitnění našich služeb. Po zhodnocení technického stavu rozvodů teplé vody v Nejdku, respektive v ulici J. A. Gagarina jsme se proto s vedením města dohodli, že v této lokalitě zrealizujeme pilotní projekt s využitím flexibilního plastového předizolovaného potrubí,“ říká Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské. „Dalším přínosem této investiční akce je také snížení ztrát, což v praxi znamená úsporu emisí CO2 při výrobě tepla a teplé vody a tím pozitivní vliv na životní prostředí.“ 

Investiční akce ve výši zhruba 3,2 milionů korun byla rozdělena do dvou etap. První proběhla již v roce 2019 a obnášela výměnu 119 metrů potrubí. Vloni pak bylo vyměněno dalších 212 metrů, takže nyní jsou na nový rozvod teplé vody v ulici J. A. Gagarina napojeny všechny bytové domy. ČEZ Teplárenská plánuje v nejbližších letech využít tuto inovativní technologii také v dalších částech Nejdku. 

ČEZ Teplárenská se vždy snaží být dobrým sousedem všude tam, kde působí. „Proto chceme, aby naši odběratelé měli teplo opravdu bez starostí. V případě města Nejdku jsme proto využili flexibilitu potrubního sytému umožňující reagovat na nepředvídatelné překážky v trase vedení, mezi něž například patří vzrostlá zeleň. Rychlá a bezpečná montáž pak umožnila zkrácení lhůt realizace a tím i minimalizaci omezení užívání veřejného prostoru,“ uzavírá Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské s tím, že v loňském roce společnost v Nejdku rovněž zmodernizovala řídící a monitorovací systém čtyř výměníkových stanic. Což byla další investice ve výši téměř 2,8 milionů korun do zkvalitnění služeb v tomto bývalém hornickém městě v lůně Krušných hor.

Autor: Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ

Fotogalerie