Informace pro zákazníky se sjednaným ročním účtovacím obdobím (roční fakturace tepelné energie)

Od 1. 7. 2023 bude ČEZ Teplárenská, a.s., v souladu s vyhláškou č. 207/2021 Sb. poskytovat měsíčně informaci o vyúčtování (spotřebě) pro odběrná místa, kde je dodávka tepelné energie měřena měřicím zařízením s dálkovým přenosem údajů.

Informace bude obsahovat kromě identifikačních údajů dodavatele a odběratele seznam odběrných míst včetně celkového množství dodané tepelné energie. 

Na základě této „INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ“ se nebude provádět finanční vyrovnání přeplatku ani nedoplatku.