Informace o fúzi sloučením společností ACTHERM Distribuce s.r.o. a Teplo Klášterec s.r.o. se společností ČEZ Teplárenská, a.s.

 

S účinností ke dni 1. 7. 2024 se společnost ACTHERM Distribuce s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO: 064 46 621 (dále také "Zanikající společnost 1") a společnost Teplo Klášterec s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří – Miřetice u Klášterce nad Ohří, Jana Ámose Komenského 450, PSČ 431 51, IČO: 228 01 600 (dále také „Zanikající společnost 2“) (Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 dále také „Zanikající společnosti“) sloučily se společností

ČEZ Teplárenská, a.s.
se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 273 09 941 (dále také „Nástupnická společnost").

V důsledku uvedené fúze sloučením došlo k zániku obou Zanikajících společností, tj. ACTHERM Distribuce s.r.o. a Teplo Klášterec s.r.o., a veškeré jmění Zanikajících společností, které zahrnuje také práva a povinnosti, pohledávky a dluhy z obchodních a smluvních vztahů, přešlo ze zákona na Nástupnickou společnost, tj. ČEZ Teplárenská, a.s., jakožto univerzálního právního nástupce Zanikajících společností. Nástupnická společnost převzala v celém rozsahu veškeré podnikatelské a obchodní činnosti Zanikajících společností a bude v nich nadále plynule pokračovat a naplňovat dosavadní podnikatelský záměr Zanikajících společností.

 

Korespondenční adresa:

ČEZ Teplárenská, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

Na tuto adresu lze zasílat veškerou korespondenci a daňové doklady po datu 1. 7. 2024.