Dvě douglasky tisolisté krášlí lesopark v Orlové

Výsadbou stromů přispívá ČEZ Teplárenská ke zlepšení životního prostředí ve městech, kde působí.

ČEZ Teplárenská chce být vždy dobrým sousedem, a proto pomáhá tam, kde působí. Kromě finanční podpory subjektům z oblasti školství, zdravotnictví, sportu se v letošním roce společnost poprvé zaměřila i na podporu výsadby stromů, a to v souladu s akcelerovanou strategií Skupiny ČEZ Čistá Energie Zítřka. Výsadbou stromů ve městech, kde ČEZ Teplárenská působí, chce přispět ke zlepšení životního prostředí. Stromy dokáží absorbovat velké množství oxidu uhličitého (CO2) ze vzduchu, a tím se snižuje jeho koncentrace v ovzduší.
Na výsadbě spolupracuje ČEZ Teplárenská s daným městem, které vytipuje vhodný pozemek pro výsadbu a vybere i stromy tak, aby zapadaly do koncepce městské zeleně. ČEZ Teplárenská zaplatí jejich nákup, výsadbu vč. roční péče.

Prvním městem, ve kterém ČEZ Teplárenská jarní výsadbu stromů zahájila, byla Orlová. Konkrétně se jednalo o její lesopark poblíž ulice Školní.
Stromy vysadil starosta města Orlová Miroslav Chlubna společně s dvěma místostarosty Miroslavem Koláčkem a Naděždou Kubalovou a Markem Kostialem, zástupcem společnosti ČEZ Teplárenská.

"Mám radost, že od okamžiku, kdy jsem se dozvěděla o záměru společnosti ČEZ Teplárenská vysadit v našem městě dva, celkem neobvyklé druhy stromů douglasky tisolisté, uplynulo několik týdnů a ony jsou zde, na našem sídlišti. Odbor životního prostředí pro ně našel polostinné místo, jež za pár let vyplní dva vzrostlé jehličnany, které budou také dalším generacím zpříjemňovat život v našem městě. Je prima, že společnost, která je jedním z dodavatelů energie do našich domácností, má zájem podílet se na zlepšení životního prostředí. Těší mě, že žiji ve městě plném zeleně,“ podotkla místostarostka Naděžda Kubalová.

Proč právě douglaska tisolistá?
Jde o vítěze 16. ročníku ankety Strom roku, kterou každoročně vyhlašují Lesy České republiky. Jedná se o stálezelený jehličnatý strom z čeledi borovicovité, původem ze Severní Ameriky. Douglaska dokáže absorbovat velké množství oxidu uhličitého (CO2) ze vzduchu a tím snižuje jeho koncentraci v ovzduší, proto je výsadba stromů jedním ze způsobů, jak bojovat s globálními změnami klimatu. Douglaska je počítána mezi stabilizační dřeviny s příznivým vlivem na statickou i ekologickou stabilitu lesních porostů. 
Vzhledem ke svému kořenovému systému je odolnější proti větru než jiné dřeviny.

 

V dalších dnech bude ČEZ Teplárenská pokračovat ve výsadbě stromů v Trutnově, Kadani a Mělníku. Již teď připravuje druhé kolo výsadby stromů, které proběhne na podzim.

 

Fotogalerie

Starosta města Miroslav Chlubna (zcela vpravo) spolu s místostarostou města Miroslavem Koláčkem a Markem Kostialem z ČEZ Teplárenské sází douglasku tisolistou. Marek Kostial, zástupce společnosti ČEZ Teplárenská instaluje cedulku s názvem stromu. Instalaci cedulky zástupcem společnosti ČEZ Teplárenská přihlíží místostarostka města Naděžda Kubalová s tajemníkem města Radomírem Matuškem. Celkový pohled na dvě vysazené douglasky tisolisté na okraji orlovského lesoparku.