ČEZ Teplárenská zahájila topnou sezonu

S ohledem na vývoj počasí zahájila ČEZ Teplárenská topnou sezonu v Karlovarském a Královéhradeckém kraji.

Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pravidel pro vytápění, které upravuje vyhláška o dodávce tepelné energie a na žádosti odběratelů, zahájila ČEZ Teplárenská na Trutnovsku v pondělí 9. září topnou sezonu 2019/2020, což je o dva týdny dříve než v loňském roce, kdy se začalo topit až 24. září.
V pondělí 9. září se poprvé ohřáli také zákazníci ČEZ Teplárenské v krušnohorském Nejdku. Další města v regionech ČEZ Teplárenské se budou s ohledem na počasí postupně přidávat.

Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.