ČEZ Teplárenská zahájila dodávky tepla na Chomutovsku

Chomutovsko – Novou otopnou sezonu 2017/18 zahájila v pondělí 11. září ČEZ Teplárenská, a.s., na Chomutovsku. Respektive přímo v Chomutově, kde po dohodě s hlavním odběratelem ve městě, společností ACTHERM, probíhalo již od soboty 9. září temperování rozvodných systémů. Ve stejný den bylo zahájeno temperování i v Jirkově a Klášterci nad Ohří, kde ČEZ Teplárenská obhospodařuje jak sekundární, tak i primární rozvody tepla. To samé se týká i Kadaně, kde se již rovněž rozehřívají radiátory.

Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát,“ říká Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské s tím, že dodávky tepla mohou být pochopitelně zahájeny i na žádost odběratelů. Těmi jsou většinou tepelná hospodářství příslušného města, případně společnosti, jež pro město sekundární rozvody včetně výměníků spravují, či různé formy sdružení vlastníků bytových jednotek.

 

Také na Chomutovsku proběhly pravidelné letní odstávky, během nichž ČEZ Teplárenská zkontrolovala veškerá své zařízení, sloužící k dodávkám tepla, která není možné za běžného provozu odstavit. Smyslem každoročních letních odstávek je zajistit spolehlivost a komfort dodávek tepelné energie pro nadcházející otopnou sezonu.

 

Na kontrolu, údržbu či opravy parovodů, horkovodů, výměníků a dalšího zařízení vyčleňuje ročně v rámci své působnosti ČEZ Teplárenská desítky miliónů korun. Nejvíce je pochopitelně proinvestováno během plánovaných letních odstávek. „Rozsah prací ovšem ani letos nevybočoval z každoročního standardu a požadované kvality. Výměny některých zařízení jsou přitom součástí dlouhodobého programu obnovování a udržování vysoké spolehlivosti systému dodávajícího tepelnou energii,“ uzavřel Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenské. 

 

V ostatních lokalitách na severu Čech, kde ČEZ Teplárenská působí, zatím dodávky tepla zahájeny nebyly. Respektive, jako například v případě města Ledvice, si je koncoví odběratelé v rodinných domech v rámci centrálního zásobování teplem regulují prostřednictvím dispečinku celoročně sami.

Autor: Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ