ČEZ Teplárenská začala topit i v Orlové a Bohumíně

Společnost ČEZ Teplárenská začala v neděli 8. října večer dodávat teplo do Orlové a v pondělí 9. října ráno do Bohumína. S odběrateli v obou městech se energetici dohodli, že v případě vyšších venkovních teplot (nad 15 °C) v následujících dnech bude v předávacích stanicích vytápění automaticky odstaveno.

Podzimní počasí letos nastoupilo o 20 dní později než před rokem. Tehdy začala ČEZ Teplárenská s dodávkami tepla pro obě slezská města 19. 9. 2022.

Během pravidelných letních odstávek ČEZ Teplárenská na Karvinsku zkontrolovala všechny rozvody tepla, výměníky a další zařízení, která není možné za běžného provozu odstavit. Smyslem každoročních letních odstávek je zajistit spolehlivost a komfort dodávek tepelné energie pro nadcházející topnou sezonu. „V rámci odstávek proběhly veškeré opravy, revize a údržbové práce, diagnostika technického stavu horkovodů a teplovodů, kontroly výměníkových stanic, případně výměny dosluhujících armatur a další nezbytné práce, abychom byli dobře připraveni na zimu,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Teplárenské Rostislav Díža.

Pravidelná dodávka tepla začíná podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát. Zahájení dodávek tepla závisí také na individuální dohodě s jednotlivými městy.

 

Společnost ČEZ Teplárenská dodává v Moravskoslezském kraji teplo a teplou vodu z Elektrárny Dětmarovice i z vlastních zdrojů do Orlové, Bohumína, kde je na centrální zásobování teplem napojeno téměř 14 600 domácností, z toho přes 8 800 v Orlové a 5 800 v Bohumíně.
Další informace o společnosti ČEZ Teplárenská také na webu www.cezteplarenska.cz.

Autor: Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ