ČEZ Teplárenská se natrvalo usídlila v krušnohorském Nejdku

Nejdek – Cesta na západ společnosti ČEZ Teplárenská je 1. srpnem definitivně potvrzena. Obyvatelům a některým podnikům či společnostem, napojeným na centrální zásobování teplem v krušnohorském Nejdku na Karlovarsku od toho dne dodává teplo a teplou užitkovou vodu právě tato společnost. Stalo se tak rok poté, co se stala stoprocentním vlastníkem společnosti AYIN, s. r. o., která měla ve městě v dlouhodobém nájmu sítě centrálního zásobování teplem.

„Zatím je to tímto směrem jediná akvizice s následnou fúzí po roce do mateřské společnosti, jíž jsme navázali na předchozí akviziční činnost na severu Čech, konkrétně v Krupce, Jirkově a Klášterci nad Ohří. Systémy centrálního zásobování teplem jsou v těchto městech řádně spravovány a udržovány a v rámci aktivního prodeje jsou zde dodávky tepelné energie rozšiřovány i na další zákazníky. Stejným způsobem, tedy přístupem správného hospodáře, který se stará o primární a sekundární sítě, včetně výměníkových stanic chceme postupovat i v Nejdku. Pro odběratele tepla se tím pochopitelně nic nemění, pouze se v místě vymění cedule s názvem společnosti. Rovněž pod nás přecházejí zaměstnanci dnes již bývalé společnosti AYIN, s. r. o,“ říká Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Současná roční dodávka tepelné energie v Nejdku činí 145 000 GJ. Kromě některých místních podniků a organizací je na centrální zásobování teplem napojeno přibližně 2 000 tamních domácností. Celkem se jedná o 143 odběrných míst. Teplofikace Nejdku je zajištěna dálkovým parovodem z Teplárny Vřesová. Kromě tří krátkých úseků, kde překlenuje vodní toky, je parovod o délce 8 810 m veden v zemi. Celková délka parních rozvodů pro lokalitu Nejdek činí 19,1 km, horkovodních rozvodů 1,3 km a teplovodních rozvodů 4,7 km. Výměníkových stanic je dvanáct.

„Naším cílem je samozřejmě i úzká spolupráce s nejdeckou radnicí a všemi dodavateli a zákazníky, aby i nadále byla ve městě zajištěna kvalitní a bezpečná dodávka tepelné energie,“ uzavírá Jan Nechvátal.

Organizačně je nejdecká lokalita součástí Provozní jednotky Západ se sídlem v Chomutově.

Teplo v rámci ČR – ČEZ Teplárenská, a.s.

 

  • Teplo od ČEZ Teplárenské pochází především z CZT (elektrárny a teplárny Skupiny ČEZ). Společnost však dodává teplo také z decentrálních zdrojů (plynové kotelny, kogenerační jednotky). Majitelům plynových kotelen přitom ČEZ Teplárenská nabízí produkt Komfort (provozování, obsluha a servis plynových kotelen vč. plnění legislativních povinností). Více se o „produktu Komfort“ a dalších novinkách můžete dozvědět na webových stránkách www.cezteplarenska.cz.
  • Společnost ČEZ Teplárenská, a.s. zásobuje přibližně 7 700 odběrných míst a kromě více než 134 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 100 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče.
  • Krušnohorský Nejdek je 33 městem v pořadí, v němž společnost zajišťuje kvalitní a bezpečné dodávky tepla. Zároveň je Nejdek prvním akvizičním místem ČEZ Teplárenské v západních Čechách.
Autor: Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ

Fotogalerie