ČEZ Teplárenská: S novým školním rokem podporujeme výuku přírodovědných předmětů

Jirkov – Symbolický šek ve výši 25 000 korun převzala z rukou Martina Nováka, zástupce ČEZ Teplárenské, Martina Meitnerová, ředitelka jirkovské ZŠ Nerudova. Celou finanční částku přitom škola použila k zakoupení interaktivní tabule do učebny fyziky. ČEZ Teplárenská, a.s. u příležitosti zahájení nového školního roku obdarovala celkem sedm základních škol, tři z nich jsou z Ústeckého kraje. Každá škola dostala 25 000 korun.

„Školství a vzdělávání všeobecně v regionech, kde naše společnost působí, podporujeme dlouhodobě. Kromě  specifických žádostí jsme například během uplynulých pěti let podporovali žáky prvních tříd  nákupem výtvarných potřeb. Nyní jsme ovšem zvolili zcela odlišný koncept podpory u příležitosti zahájení nového školního roku. Každá z obdarovaných škol dostane 25 000 korun na vybavení učeben či pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů na druhém stupni ZŠ,“ říká Rostislav Díža, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Pro vedení ZŠ Nerudova v Jirkově nebylo vůbec těžké dané kritérium, že finanční dar bude využit na nákup pomůcek pro výuku exaktních předmětů, splnit.

„Již delší dobu jsme uvažovali o zakoupení nové interaktivní tabule do učebny fyziky. Bude využívána pro podporu interaktivní výuky fyziky v kontextu digitalizace vzdělávání. I díky ČEZ Teplárenské se tak budou žáci lépe orientovat právě v digitálním prostředí, což je více povede k tvořivému a kritickému využívání digitálních technologií při demonstraci některých fyzikálních pokusů,“ kvituje Martina Meitnerová, ředitelka školy.

Kromě jirkovské ZŠ byly na severu Čech stejnou finanční částkou podpořeny i Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy v Teplicích a ZŠ Za Chlumem v Bílině. Další čtyři symbolické šeky putovaly do Trutnova, Bohumína, Orlové a Hodonína.

Autor: Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ

Fotogalerie