ČEZ Teplárenská rozšiřuje dodávky tepla pro UJEP

Společnost ČEZ Teplárenská pokračuje v dlouhodobé spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oblasti dodávek tepla z CZT.

CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií), tak se jmenuje budova v areálu Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterou ČEZ Teplárenská připojila na dodávky tepla z CZT. Předpokládaný objem dodaného tepla je 2 000 GJ za rok. V nové budově s užitnou plochou 3 970 m2 najdou zázemí v podobě laboratoří, učeben a kanceláří studenti a akademičtí pracovníci z Fakulty strojního inženýrství UJEP.
CEMMTECH není první budova UJEP, kam ČEZ Teplárenská dodává teplo. Loni byla na CZT připojena největší budova Kampusu UJEP – budova CPTO (Centrum přírodovědných a technických oborů). Spolupráce s UJEP bude pokračovat i v roce 2022, kdy naše společnost zahájí dodávky tepla pro nově vybudovanou Fakultu zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.