ČEZ Teplárenská pomohla školám v Bohumíně a Orlové

Model lidské páteře, tablety a další pomůcky budou od letošního školního roku využívat žáci dvou škol z Bohumína a  Orlové díky daru společnosti ČEZ Teplárenská, která do obou měst dodává teplo. Energetici pomáhají místním školám pravidelně, letos směřují dary ve výši 25 tisíc korun do přírodovědných předmětů.

„Školství a vzdělávání všeobecně v regionech, kde naše společnost působí, podporujeme dlouhodobě. Kromě specifických žádostí jsme například během uplynulých pěti let podporovali žáky prvních tříd nákupem výtvarných potřeb. Nyní jsme ovšem zvolili zcela odlišný koncept podpory u příležitosti zahájení nového školního roku. Každá z obdarovaných škol dostane 25 000 korun na vybavení učeben či pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů na druhém stupni ZŠ,“ říká Rostislav Díža, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

V Orlové mají z daru radost v ZŠ Jarní, která se zaměřuje na výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Kantoři jim proto pořídí například model lidské páteře v životní velikosti, modely vývojových stádií některých živočichů od vajíčka až po dospělého jedince, výukovou sadu pro magnetismus a sadu optiky pro pochopení funkce oka. „Podobné didaktické pomůcky pomáhají našimi žákům rozvíjet myšlení, při manipulaci s předměty mohou využít více smyslů. Díky tomu si děti vytvoří konkrétnější představu o probíraném učivu,“ vysvětlila ředitelka školy Soňa Balonová.

V bohumínské ZŠ Bezručova měli o využití daru jasno od počátku, a proto už mají tablety nakoupené. „Dotace na digitalizaci a výpočetní techniku šly zatím hlavně do větších škol, proto jsme rádi, že teď mohou využívat moderní technologie i žáci naší menší školy. Navíc od letošního roku začínáme učit podle nového rámcového vzdělávacího programu, který upravuje i přístup k informatice a zaměřuje se mimo jiné na rozvoj informativního myšlení. Tablety ale budeme používat napříč předměty včetně přírodovědných,“ upřesnila ředitelka ZŠ Bezručova Barbora Sovová.

Autor: Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ

Fotogalerie

Marek Kostial ze společnosti ČEZ Teplárenská a ředitelka ZŠ Bezručova Barbora Sovová Marek Kostial ze společnosti ČEZ Teplárenská a ředitelka ZŠ Jarní Soňa Balonová