ČEZ Teplárenská podpořila výuku přírodovědných předmětů v Bílině a Teplicích

Hned dvakrát nadělovala ve čtvrtek 7. září ČEZ Teplárenská na Teplicku. Nejdříve v samotném lázeňském městě a následně v nedaleké Bílině. Z rukou zástupce společnosti Milana Bláhy tak převzala symbolický šek ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy v Teplicích Naděžda Köhlerová a poté i Barbora Schneiderová, ředitelka ZŠ Za Chlumem v Bílině. Každá ze škol obdržela 25 000 korun na podporu výuky přírodovědných předmětů.

„Školství a vzdělávání všeobecně v regionech, kde naše společnost působí, podporujeme dlouhodobě. Kromě  specifických žádostí jsme například během uplynulých pěti let podporovali žáky prvních tříd  nákupem výtvarných potřeb. Nyní jsme ovšem zvolili zcela odlišný koncept podpory u příležitosti zahájení nového školního roku. Každá z obdarovaných škol dostane 25 000 korun na vybavení učeben či pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů na druhém stupni ZŠ,“ říká Rostislav Díža, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Pro vedení obou škol nebylo vůbec těžké dané kritérium splnit. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy v Teplicích si tak pořídila dvanáct stereomikroskopů - binokulárních lup. „Jedná se o druh světelného mikroskopu, který slouží k pozorování vzorků s různým zvětšením v 3D rozměru. Je využitelný nejen při pozorování živých a neživých přírodnin v přírodopisu, ale najde i uplatnění v hodinách chemie či fyziky, například při zkoumání vlastností a struktury látek. Lupy využijeme jak během laboratorních pracích, tak i v hodinách zaměřených na praktické poznávání přírody nebo při fyzikálních a chemických praktikách,“ přiblížila ve zkratce využití binokulárních lup Naděžda Köhlerová, ředitelka školy.   

Základní škola Za Chlumem, Bílina využila finanční dar na nákup vybavení a pomůcek do předmětu Digitální technologie a Informatika. Konkrétně na nákup digitální zrcadlovky, dvou termosublimačních tiskáren, tří instantních fotoaparátů a jednoho ministativu. „Pomůcky budou primárně sloužit právě při výuce předmětů Informatika a Digitální technologie. Dále je bude možné využít i v dalších předmětech v rámci průřezových témat, během projektových dní a v neposlední řadě i během volnočasových aktivit školní družiny a školního klubu,“ nastínila využití zakoupené digitální techniky Barbora Schneiderová, ředitelka školy.

Kromě teplické a bílinské ZŠ byla na severu Čech stejnou finanční částkou podpořena i ZŠ Nerudova v Jirkově. Další čtyři symbolické šeky putovaly do Trutnova, Bohumína, Orlové a Hodonína

Autor: Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ

Fotogalerie

Symbolický šek ve výši 25 000 korun převzala z rukou Milana Bláhy, zástupce ČEZ Teplárenské, ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy v Teplicích Naděžda Köhlerová. Symbolický šek ve výši 25 000 korun převzala z rukou Milana Bláhy, zástupce ČEZ Teplárenské, ředitelka ZŠ Za Chlumem v Bílině Barbora Schneiderová. Jak dokazuje fotoaparát, škola si již za celou částku pořídila pomůcky pro výuku Digitální technologie a Informatiky.