ČEZ Teplárenská na Trutnovsku: topná sezona zahájena

Trutnov, 26. září 2018 – V průběhu letní odstávky zkontrolovala ČEZ Teplárenská na východě Čech všechny parovody, horkovody, výměníky a další zařízení, která není možné za běžného provozu odstavit. Smyslem každoročních letních odstávek je zajistit spolehlivost a komfort dodávek tepelné energie pro nadcházející topnou sezonu.

„Většinu prací spojených s přípravou na topnou sezonu jsme zrealizovali ve druhém červencovém týdnu během celozávodní odstávky horkovodů a parovodů. Na parovodu Krkonoše jsme vyměnili sekční armaturu DN 600 v lokalitě Kalná Voda. Na Horkovodu Trutnov jsme vyměnili netěsný kompenzátor v Trutnově - Poříčí.  Provedli jsme také potřebné opravy ve výměníkových stanicích a na sekundárních rozvodech,“ uvedl Jaroslav Valenta z ČEZ Teplárenské, vedoucí oddělení Poříčí.

„Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pravidel pro vytápění, které upravuje vyhláška o dodávce tepelné energie, zahájili jsme na Trutnovsku v pondělí 24. září topnou sezonu 2017/2018, což je o tři týdny později než v loňském roce,“ dodal Jaroslav Valenta.

 

Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát,“ vysvětlil Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské, proč právě 24. září začaly pravidelné dodávky tepla pro všechny odběratele v Trutnově.

 

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice nad Úpou, Suchovršice, Janské Lázně a Horní Maršov. Dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností.

Autor: Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ