Provozní jednotka Vrchlabí

Obecné informace

Lokalita Zdroj tepla Roční dodávka tepla Počet obyvatel Úroveň předání
Plynová kotelna Liščí Kopec GJ   primární sekundární
Vrchlabí ANO 63 000 1 735 ANO ANO

Tepelný systém

Lokalita  Tepelná soustava Délka rozvodných sítí
Parní Vodní Samostatné plynové zdroje Parní Horkovodní Teplovodní
km km km
Vrchlabí ANO ANO 5,46

Teplonosná látka

Lokalita Pára Voda
primární redukovaná horká teplá otopná TUV
190°C až 250°C 150°C až 180°C nad
110°C
do
110°C
do
90°C
do
60°C
Vrchlabí ANO ANO ANO