Provozní oddělení Mělník

Obecné informace

Lokalita Zdroj tepla Roční dodávka tepla Počet obyvatel Úroveň předání
Elektrárna Mělník GJ   primární sekundární
Mělník ANO 243 681 19 086 ANO ANO
Horní Počáply ANO 19 496 1 590 ANO ANO

Tepelný systém

Lokalita  Tepelná soustava Délka rozvodných sítí
Parní Vodní Samostatné plynové zdroje Parní Horkovodní Teplovodní
km km km
Mělník ----- ANO ----- ----- 34,0 5,5
Horní Počáply ----- ANO ----- ----- 2,7 -----

Teplonosná látka

Lokalita Pára Voda
primární redukovaná horká teplá otopná TUV
220°C až 250°C 170°C až 190°C nad
110°C
do
110°C
do
90°C
do
60°C
Mělník ----- ----- 110 ----- 80 55
Horní Počáply ----- ----- 110 ----- 80 55