Provozní oddělení Hodonín

Obecné informace

Lokalita Zdroj tepla Roční dodávka tepla Počet obyvatel Úroveň předání
Elektrárna Hodonín GJ   primární sekundární
Hodonín ANO 363 725 26 179 ANO ANO
Holíč ANO 110 170 11 146 ANO -----

Tepelný systém

Lokalita  Tepelná soustava Délka rozvodných sítí
Parní Vodní Samostatné plynové zdroje Parní Horkovodní Teplovodní
km km km
Hodonín ANO ANO ----- 14,5 9,7 10,4
Holíč ----- ANO ----- ----- 12,5 -----

Teplonosná látka

Lokalita Pára Voda
primární redukovaná horká teplá otopná TUV
220°C až 250°C 170°C až 190°C nad
110°C
do
110°C
do
90°C
do
60°C
Hodonín ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Holíč ----- ----- ANO ----- ----- -----