Provozní oddělení Chvaletice

Obecné informace

Lokalita Zdroj tepla Roční dodávka tepla Počet obyvatel Úroveň předání
Elektrárna Chvaletice GJ   primární sekundární
Chvaletice ANO 24 164 3 304 ANO ANO

Tepelný systém

Lokalita  Tepelná soustava Délka rozvodných sítí
Parní Vodní Samostatné plynové zdroje Parní Horkovodní Teplovodní
km km km
Chvaletice ----- ANO ----- ----- 4,7 1,6

Teplonosná látka

Lokalita Pára Voda
primární redukovaná horká teplá otopná TUV
220°C až 250°C 170°C až 190°C nad
110°C
do
110°C
do
90°C
do
60°C
Chvaletice ----- ----- ANO ANO ANO ANO