Mýty o tepelných čerpadlech

 

Majitele bytů stále častěji oslovují firmy s nabídkami na vytápění tepelnými čerpadly, plynovou kotelnou apod. Prezentované úspory za teplo vypadají na papíře velmi dobře, realita však bývá odlišná. Pokud by byly uváděny všechny položky, které budou odběratelé nakonec platit, nevychází instalace těchto zařízení lépe než z CZT (centrální zásobování teplem).
ČEZ Teplárenská, a.s. se proto rozhodla objasnit Vám několik základních mýtů, které uslyšíte nebo s nimiž jste se již možná setkali. 

Investice do nákupu zařízení

Pořizovací náklady na nákup tepelného čerpadla nebo plynové kotelny apod. jsou v řádu milionů korun. Často nejsou uváděny celé částky za nákup zařízení nebo kombinace několika zařízení. Stejně tak je potřeba myslet na reálnou životnost zařízení, která je často prodlužována nad rámec jeho technických možností. Je dobré mít spočítáno, kolik bude stát obnova zařízení po jeho dožití a jeho výměna za nové, kdy již nemusí být k dispozici náhradní díly.

Účinnost zařízení

Často se setkáváme s výrazným navyšováním koeficientu topného faktoru u tepelných čerpadel, kdy i po zkušenostech v posledním zimním období, bylo využití tepelného čerpadla jen několik dní v zimním období a ne několik měsíců, jak je často mylně uváděno. Pro zachování stejné tepelné pohody, na jakou jste zvyklí, bez nutnosti měnit Vaše návyky chování, je potřeba v případě starých vnitřních rozvodů častěji uvažovat o zapojení bivalentního zdroje. Ten cenu tepelné energie opět zvyšuje. Nebo budete nuceni provést úpravy vnitřního topného systému, což s sebou přináší další investiční náklady


Změna sazby

 

K 1. dubnu 2016 došlo k výrazné změně, kdy tepelným čerpadlům uvedeným do provozu po tomto datu je přiznána nová sazba D57d. Při porovnán spotřeby elektřiny celého roku dochází u nových instalací ke skokovému navýšení nákladů na elektřinu oproti původní sazbě D56d až o desítky procent.

 

Revize, obsluha, údržba, opravy

Za provozování zařízení nese SVJ plnou odpovědnost a samo si zajišťuje povinné prohlídky vyplívající z legislativy – revize elektro, tlakových nádob, dopouštěcích zařízení a měření a regulace. Je nutné určit odpovědnou osobu, která bude tyto prohlídky zařizovat. V případě poruchy zajišťuje opravy. Jestliže porucha zařízení nastane v topné sezóně, je důležité si uvědomit, že zákazník nemá v ceně poruchovou službu 24/7, která ihned vyjíždí na odstranění poruchy, ale způsob a doba odstranění poruchy zůstává na něm, jelikož je vlastník zařízení.

 

Pro objektivní posouzení způsobu vytápění by měl být vyhotoven ekonomicko-technický posudek provedený ve vazbě na možnosti financování, který provede nezávislý subjekt. Zkušenosti ukazují, že se nevyplácí spoléhat pouze na výpočty a cenové nabídky výrobců tepelných čerpadel.

 

Energetický regulační úřad varuje zástupce SVJ a družstev před nepoctivými prodejci tepelných čerpadel, odkaz zde:

http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/15850-eru-varuje-zastupce-svj-a-druzstev-pred-nepoctivymi-prodejci-tepelnych-cerpadel

 

 

Pro objasnění jakýchkoliv dotazů, které máte v souvislosti s výše popsaným, jsme Vám plně k dispozici na telefonním čísle 724 678 885, vždy v pracovních dnech od 8 do 15 hodin, nebo nás kontaktujte elektronicky na e-mailu: cezteplarenska@cez.cz.