5 plusů pro centrální zásobování teplem (CZT)

 • Cena za dodávku tepelné energie je konečná, fakturovaná částka již zahrnuje veškeré náklady.
 • Dodávka tepla je službou ve snížené 15% sazbě DPH.
 • Obnovu zařízení provádí na vlastní náklady dodavatel tepla.
 • Dodavatel tepla zajišťuje i odbornou obsluhu a okamžitý servis svých technologií.
 • Plná odpovědnost za zařízení na dodávku tepla leží na dodavateli tepla, který řeší i všechny legislativní požadav.

Opravdu se změna dodavatele tepla vyplatí?

 • 10 otázek, na které si odpovězte dřív, než se rozhodnete
 • Je uvedená cena za jednotku tepelné energie konečná, nebo jde jen o palivové náklady?
 • Souvisí se změnou způsobu vytápění nějaká vstupní investice?
 • Je do kalkulace výsledné ceny za jednotku tepla z alternativního zdroje tepla započítán náklad na profinancování investice úvěrem?
 • Jaká je životnost zařízení a kolik peněz je nutné spořit na jeho obnovu?
 • Jakou sazbu DPH budu platit? Pozor, 15% DPH se vztahuje pouze na dodávku tepla jako služby, nikoli na nákup jednotlivých komodit, jako je zemní plyn – tam je 21% DPH!
 • Kdo se bude starat o revize, kontroly, odborné prohlídky a další legislativní povinnosti spojené s provozem tepelného zdroje?
 • Kdo ponese právní odpovědnost za provoz zdroje tepla, například kvůli pojištění a případným škodám?
 • Bude nutné v našem bytovém domě vyčlenit prostory, kam nový zdroj tepla umístíme?
 • Jak rozsáhlé budou stavební práce související s napojením energií a vyvedením spalin?
 • Jak vysoké jsou náklady na odpojení od zdroje centrálního zásobování teplem?