Janské Lázně – měníme staré trubky za nové

Základní informace k investiční akci

ČEZ Teplárenská zahájila v dubnu letošního roku rekonstrukci parovodu v Janských Lázních. Proběhne konverze páry na horkou vodu – laicky řečeno parovod bude nahrazen horkovodem. Hlavním důvodem přechodu z páry na horkou vodu je snížení ztrát tepelné energie, což povede k nižší spotřebě paliva při výrobě, snížení emisí a zlepšení životního prostředí. Investice je vyčíslena cca na 100 mil. Kč, dodavatelem akce je společnost ENESA, a.s., člen ČEZ ESCO.
ČEZ Teplárenská spolu se zhotovitelem stavby v maximální možné míře spolupracuje s Městem Janské Lázně, Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně i s veřejností, aby dopad do běžného života obyvatel města byl co nejmenší.

Harmonogram prací k 11. 9. 2019

  • probíhají dokončovací a zásypové práce  na trase V. etapy 
  • probíhají úpravy terénu na trase IV. etapy
  • probíhají zásypy trasy VIII. etapy
  • probíhá pokládka živic na trase V. etapy - objekt Sanssousi
  • byla dokončena pokládka živic na trase IV. etapy
  • probíhají dokončovací práce na trase IV etapy - objekt Stříbrný pramen - pokládka dlažeb
  • probíhá odstraňování drobných vad a nedodělků celé stavby
 


FAQ

Máte dotazy?

Napište nám na cezteplarenska@cez.cz