Janské Lázně – měníme staré trubky za nové

Základní informace k investiční akci

ČEZ Teplárenská zahájila v dubnu letošního roku rekonstrukci parovodu v Janských Lázních. Proběhne konverze páry na horkou vodu – laicky řečeno parovod bude nahrazen horkovodem. Hlavním důvodem přechodu z páry na horkou vodu je snížení ztrát tepelné energie, což povede k nižší spotřebě paliva při výrobě, snížení emisí a zlepšení životního prostředí. Investice je vyčíslena cca na 100 mil. Kč, dodavatelem akce je společnost ENESA, a.s., člen ČEZ ESCO.
ČEZ Teplárenská spolu se zhotovitelem stavby v maximální možné míře spolupracuje s Městem Janské Lázně, Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně i s veřejností, aby dopad do běžného života obyvatel města byl co nejmenší.

Harmonogram prací v 16. týdnu

 • jsou prováděny výkopy na etapě číslo II. (svah k Plyšance, p. Mervart, Belveder)
 • je naskladňován další montážní materiál pro výměníkovou stanici
 • je dodáno potrubí na I. a II. etapu
 • je proveden kompletní výkop trasy I. etapy
 • jsou prováděny přípravné práce pro montáž hlavní výměníkové stanice
 • je provedeno vytýčení podzemních vedení na trase III. etapy
 • je provedena příprava a návoz materiálu na montáž hlavní výměníkové stanice
 • je provedena příprava na demontáže tepelných izolací stávajícího parního potrubí
 • průběžně je kontrolováno namontované oplocení a dále je doplňováno podél nových výkopů
 • bylo provedeno čištění komunikací mobilním smetákem technických služeb
 • byl umístěn přejezd komunikace v ulici Lesní směrem od "Merkuru"

 

Aktuální provozní informace - odstavení parovodu 15. 5. 2019

Předpokládaný termín odstavení parovodu Janské Lázně na dobu nezbytně nutnou za účelem zaslepení potrubí II. etapy stavby „ST140593_Poříčí_Reko SCZT Janské Lázně“ je 15. 5. 2019 cca od 13,00 – 19,00 hod., v případě změny vás budeme neprodleně informovat.

 


FAQ

Máte dotazy?

Napište nám na cezteplarenska@cez.cz