Janské Lázně – měníme staré trubky za nové

Základní informace k investiční akci

ČEZ Teplárenská zahájila v dubnu letošního roku rekonstrukci parovodu v Janských Lázních. Proběhne konverze páry na horkou vodu – laicky řečeno parovod bude nahrazen horkovodem. Hlavním důvodem přechodu z páry na horkou vodu je snížení ztrát tepelné energie, což povede k nižší spotřebě paliva při výrobě, snížení emisí a zlepšení životního prostředí. Investice je vyčíslena cca na 100 mil. Kč, dodavatelem akce je společnost ENESA, a.s., člen ČEZ ESCO.
ČEZ Teplárenská spolu se zhotovitelem stavby v maximální možné míře spolupracuje s Městem Janské Lázně, Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně i s veřejností, aby dopad do běžného života obyvatel města byl co nejmenší.

Harmonogram prací k 3. 6. 2019

 • probíhá montáž a svařování potrubí na trase II. etapy
 • probíhá spojkování a zátkování na trase I. etapy
 • provádění výkopů na trase VI. etapy
 • probíhají výkopy na trase IV. etapy
 •  probíhají demontáže potrubí a odstraňování tepelných izolací na trase III. etapy
 • probíhá pravidelný servis na mobilním zdroji dodávek tepla pro objekt VESNA z důvodu častých poruch a vypadávání hořáku
 • průběžně probíhá kontrola namontovaného oplocení a zabezpečení stavby
 • průběžně je prováděn úklid v aktivních částech stavby

 

 

Aktuální provozní informace - odstavení parovodu 14. 6. 2019

 • Předpokládaný termín odstavení parovodu Janské Lázně na dobu nezbytně nutnou za účelem zaslepení potrubí IV. etapy stavby „ST140593_Poříčí_Reko SCZT Janské Lázně“ je 14. 6. 2019 cca od 10,00 – 19,00 hod., v případě změny vás budeme neprodleně informovat.

   


FAQ

Máte dotazy?

Napište nám na cezteplarenska@cez.cz