Janské Lázně – měníme staré trubky za nové

Základní informace k investiční akci

ČEZ Teplárenská zahájila v dubnu letošního roku rekonstrukci parovodu v Janských Lázních. Proběhne konverze páry na horkou vodu – laicky řečeno parovod bude nahrazen horkovodem. Hlavním důvodem přechodu z páry na horkou vodu je snížení ztrát tepelné energie, což povede k nižší spotřebě paliva při výrobě, snížení emisí a zlepšení životního prostředí. Investice je vyčíslena cca na 100 mil. Kč, dodavatelem akce je společnost ENESA, a.s., člen ČEZ ESCO.
ČEZ Teplárenská spolu se zhotovitelem stavby v maximální možné míře spolupracuje s Městem Janské Lázně, Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně i s veřejností, aby dopad do běžného života obyvatel města byl co nejmenší.

Harmonogram prací k 14. 8. 2019

  • probíhají zásypové práce a pískování IV. etapy
  • probíhá pokládka zámkové dlažby k objektu Réva
  • je zrušeno přemostění k objektu Merkur
  • je zahájeno pískování trasy k objektu Stříbrný Pramen
  • probíhají zásypové práce a pískování včetně pokládky komunikačních médií na trase VII. etapy
  • jsou dokončeny montáže a svařování potrubí na trase V. etapy
  • probíhají montáže a svařování potrubí na trase VIII. etapy
  • probíhají montáže objektových předávacích stanic na trase VIII. etapy (objekt Anděl a Sokolovna)
 


FAQ

Máte dotazy?

Napište nám na cezteplarenska@cez.cz